• DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

OSTATNIE ARTYKUŁY

Adwokat Opole, Adwokat Opole, Adwokat Nysa, Adwokat Strzelce Opolskie
5 sierpnia 2020
Ranking Kancelarii Prawniczych 2020

Miło nam Państwa poinformować, że Kancelaria JHC Adwokaci i Radcy Prawni s.c. po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 organizowanym przez Rzeczpospolitą. Biorąc pod uwagę kryterium wielkości zespołu, aktualnie zajmujemy 8 pozycję na Opolszczyźnie. Zapraszamy do…

Adwokat Opole, Adwokat Opole, Adwokat Nysa, Adwokat Strzelce Opolskie
29 lipca 2020
RODO A UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSÓB CHORYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 – Adwokat Opole

W ostatnim czasie w Europie i na świecie pojawiło się wiele aplikacji mobilnych do ustalania kontaktów zakaźnych, związanych z walką z COVID-19. Aplikacje te maja umożliwić bezpieczne przemieszczanie się, podróżowanie, a tym samym znoszenie kolejnych obostrzeń. Wskazane rozwiązanie budzi jednak…

Adwokat Opole
22 lipca 2020
PRZEŁOMOWE ORZECZENIE W SPRAWIE ZŁAMANIA NAKAZU ZASŁANIANIA UST

https://jhcadwokaci.pl Komendant Policji w Kościanie zażądał ukarania osoby, która poruszała się w dniu 19 kwietnia 2020 r. bez zasłaniania ust i nosa i bez ważnych powodów,  za czyn określony w art. 54 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto wykracza przeciwko…

Zespół

, Adwokat Opole, Adwokat Nysa, Adwokat Strzelce Opolskie
Radca Prawny, Wspólnik zarządzający Karolina Jabłkowska-Byrska
, Adwokat Opole, Adwokat Nysa, Adwokat Strzelce Opolskie
Adwokat Wspólnik Grzegorz Ćwiek
, Adwokat Opole, Adwokat Nysa, Adwokat Strzelce Opolskie
Adwokat Wspólnik Marcin Rakoczy

NAJNOWSZE WPISY

RODO A UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSÓB CHORYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 – Adwokat Opole​

W ostatnim czasie w Europie i na świecie pojawiło się wiele aplikacji mobilnych do ustalania kontaktów zakaźnych, związanych z walką z COVID-19. Aplikacje te maja umożliwić bezpieczne przemieszczanie się, podróżowanie, a tym samym znoszenie kolejnych obostrzeń. Wskazane rozwiązanie budzi jednak wiele kontrowersji, w szczególności w zakresie prywatności i ochrony danych.

Opierając się na wytycznych dotyczących wykorzystywania danych o lokalizacji oraz narzędzi służących ustalaniu kontaktów zakaźnych w kontekście pandemii COVID-19 Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenia w sprawie aplikacji. W oświadczeniu podkreślano, iż udostępnienie danych osób, które uzyskały pozytywny wynik testu powinno  opierać się na dobrowolności użytkownika. Użytkownicy aplikacji powinni być również odpowiednio poinformowani o swoich prawach, co zwiększy ich zaufanie do nowych rozwiązań.

Należy podkreślić, iż w czerwcu 2020 roku państwa członkowskie we współpracy w Komisją Europejską, ustaliły wspólny zestaw specyfikacji technicznych, niezbędnych do bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy aplikacjami krajowymi. Interoperacyjność tych narzędzi ma bowiem ułatwić ich działanie w przypadku przemieszczania się do krajów Unii Europejskiej. Aplikacja ostrzega jej użytkownika o przebywaniu w pobliżu osoby potencjalnie zarażonej, bez śledzenia jej lokalizacji i opiera się na zasadzie anonimizacji danych, aby zmniejszyć ryzyko nadużyć.

Korzystanie z aplikacji może prowadzić do sprawniejszego ustalania kręgu osób zarażonych, jednocześnie może się jednak wiązać z zagrożeniem ochrony danych wrażliwych jej użytkowników, dotyczących lokalizacji czy stanu zdrowia. We wszystkich sprawach zespół naszych Adwokatów w Opolu służy pomocą i poradą prawną.

Polska aplikacja ProteGO Safe powstała przy współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Aplikacja poza funkcją powiadamiania o kontaktach zakaźnych, umożliwia skorzystania z testu oceny ryzyka oraz prowadzenia dziennika zdrowia. W aplikacji znajdziemy również oficjalne i aktualne informacje związane z pandemią. Aplikacja został pobrana do tej pory przez ok. 200.000,00 osób i jest dosyć nisko oceniana.

Europejska Rada Ochrony Danych w tym samym czasie, przyjęła również oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w związku z ponownym otwarciem granic państw. Wskazano w nim, że przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych maja zastosowanie także w czasie trwania pandemii, a przetwarzanie danych powinno się opierać na zasadach niezbędności i proporcjonalności, a także być spójne na całym terytorium EOG – Adwokat Opole JHC Adwokaci

PRZEŁOMOWE ORZECZENIE W SPRAWIE ZŁAMANIA NAKAZU ZASŁANIANIA UST

Komendant Policji w Kościanie zażądał ukarania osoby, która poruszała się w dniu 19 kwietnia 2020 r. bez zasłaniania ust i nosa i bez ważnych powodów,  za czyn określony w art. 54 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Wobec braku dobrowolnego przyjęcia mandatu sprawa została skierowana na drogę sądową.

Postanowieniem z dnia 03 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kościanie odmówił jednak wszczęcia postępowania. Uznano bowiem, że nakaz zasłaniania ust i nosa uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów jest bezprawny. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii były każdorazowo wydawane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na tej samej podstawie zostało wydane zarówno obowiązujące w dniu 19 kwietnia 2019 r. Rozporządzenie, na podstawie którego chciano ukarać mieszkańca gminy Czempin, jak również aktualnie obowiązujące  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zgodnie z ww. ustawą w drodze rozporządzenia można ustanowić obowiązek stosowania środków profilaktycznych, ale jedynie wobec osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakłada natomiast obowiązek zasłaniania ust i nosa wobec szerszej grupy osób tj. wobec osób również zdrowych i wobec których nie zachodzi podejrzenie choroby.

W ocenie  Sądu Rejonowego w Kościanie Rozporządzenie Rady Ministrów wykracza zatem poza ustawową delegację. Ponadto w ocenie Sądu Rozporządzenie jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji tj. zostało wprowadzone bez podstawy wskazanej w ustawie.

Nadto ustanowienie obowiązku zakrywania ust i nosa w drodze rozporządzenia stanowi także naruszenie art. 31 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Należy podkreślić, że zawsze, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości co do zasadności wystawionego mandatu, nie należy go przyjmować. Brak przyjęcia mandatu otwiera bowiem możliwość obrony swoich praw przed sądem, a na podstawie omawianego wyżej orzeczenia można dojść do wniosku, że będą pojawiać się korzystne dla obywateli rozstrzygnięcia.

W razie wątpliwości lub pytań, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią JHC Adwokaci i Radcy Prawni w Opolu.

Przepisy zmieniające ustawę prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami
Przepisy zmieniające ustawę prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami miały wejść w życie w lipcu 2020 roku. Z informacji publikowanych w ostatnim czasie wynika, iż na nowelizację będzie trzeba jednak trochę poczekać, najprawdopodobniej do stycznia 2021 roku.
Nowe przepisy wprowadzają dość duże zmiany i dotyczą głównie trzech obszarów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrzymanie prawa jazdy przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h odnosiło się tylko i wyłącznie do obszaru zabudowanego. Po nowelizacji ograniczenie będzie dotyczyło wszystkich kategorii dróg (autostrad, dróg ekspresowych), a także obszarów niezabudowanych i stref ruchu. W tych przypadkach kierowca może zostać pozbawiony możliwości kierowania pojazdami aż na 3 miesiące. Z informacji przekazanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2018 roku policjanci zatrzymali 24,4 tys. praw jazdy, zaś w 2019 roku aż 41,5 tys. Po wprowadzeniu zmian ilość zatrzymanych dokumentów w ciągu roku może wzrosnąć nawet o 40 tys. rocznie.

Projekt zmieniający wprowadza również ujednolicenie dopuszczalnej prędkości pojazdu w obszarze zabudowanym, bez względu na porę dnia. Aktualnie obowiązuje podział, w godzinach od 5:00 do 23:00 dopuszczalna przędność to 50 km/h, zaś  w godzinach od 23:00 do 5:00 to 60 km/h. Po wejściu w życie nowelizacji, będzie obowiązywać jedna dopuszczalna prędkość 50 km/h, bez względu na godzinę.

Jedną z ważniejszych zmian jest kwestia ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub na nie wchodzącego. Nowe przepisy zapewne mają zapobiec licznym wypadkom. Z informacji opublikowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, iż w 2019 roku na przejściach dla pieszych w całej Polsce doszło do 3459 wypadków, w których zginęło 232 osoby, a 3370 osób zostało rannych.

Pomimo wstępnych założeń wprowadzenia przepisów w połowie 2020 roku, termin został przesunięty ze względu na trwające konsultacje społeczne. Opinie dotyczące nowelizacji są bowiem bardzo podzielone – Adwokat Opole

Zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej w Opolu – JHC ADWOKACI OPOLE

Napisane artykuły

Filiżanki kaw

Fani na facebooku

Skip to content