Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Frankowicze wygrywają w sądach
  • 25

  • 2.2021

Frankowicze wygrywają w sądach

Przez wiele lat na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej we franku decydowali się tylko najodważniejsi. Faktycznie obawa przed przegraniem sprawy i zapłatę wysokich kosztów związanych z procesem skutecznie odstraszała Frankowiczów. Szczególnie, że wygrana wcale nie była pewna….

Propozycja ugodowa KNF w sprawach frankowych. Warto skorzystać?
  • 01

  • 2.2021

Propozycja ugodowa KNF w sprawach frankowych. Warto skorzystać?

W grudniu zeszłego roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, aby zaczęły przedstawić kredytobiorcom atrakcyjne warunki ugód w sprawach kredytów frankowych. Cel jest prosty – stworzyć alternatywę dla ścieżki sądowej. Klienci banków mieliby rozliczać się z bankami tak, jak gdyby…

Prawnokarne środki ochrony przed przemocą domową w świetle nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • 19

  • 11.2020

Prawnokarne środki ochrony przed przemocą domową w świetle nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obserwowany postęp cywilizacyjnych, izolacja społeczna spowodowana pandemią COVID- 19 oraz  tempo zmian, jakie obejmują wszystkie sfery życia człowieka spowodowały, że wiele jednostek nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wiele rodzin nie radząc sobie z narastająca falą problemów, przejawia coraz…

Wyrok w sprawie „ulgi na złe długi”
  • 03

  • 11.2020

Wyrok w sprawie „ulgi na złe długi”

W dniu 15 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie „ulgi na złe długi”.  Ulga ta daje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku nieotrzymania zapłaty od dłużnika. Zgodnie z treścią art. 89a ustawy o podatku od towarów…

Page 1of 23: 1 2 3 ... 23
Skip to content