Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów
  • 25

  • 1.2016

Podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów

W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu kwestię ustawowej wspólności majątkowej, która wciąż jest najbardziej popularnym sposobem regulowania małżeńskich stosunków majątkowych, jak również kwestię podziału majątku z ustaleniem nierównych udziałów małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność…

Page 26of 30: 1 ... 24 25 26 27 28 ... 30
Skip to content