Archiwum dla - Zobowiązania

Kiedy należy się nam zachowek?
  • 06

  • 2.2015

Kiedy należy się nam zachowek?

Stan faktyczny: Do kancelarii zgłosił się klient, któremu zmarł ojciec. Spadkobierca nie pozostawił testamentu. Zgodnie z zasadami ustawowymi, całość spadku przechodzi na naszego klienta oraz jego małoletniego brata. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że majątek po zmarłym przedstawia…

Długi małżonków po rozwodzie
  • 18

  • 11.2014

Długi małżonków po rozwodzie

Jeżeli na okres trwania małżeństwa nie zostanie zawarta intercyza, pomiędzy małżonkami obowiązuje wspólność majątkowa. Oznacza to, że zobowiązania zaciągnięte podczas małżeństwa mąż i żona powinni spłacać solidarnie – wierzyciel może żadać zaspokojenia roszczenia od każdego z nich, a spłata długu…

Page 5of 5: 1 ... 3 4 5
Skip to content