Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 13

  • 10.2022

Frankowicze vs Getin Bank – warto szybko złożyć pozew

 

W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku S.A., o której pisaliśmy tutaj: https://www.jhcadwokaci.pl/koniec-getin-noble-banku-ogloszono-przymusowa-restrukturyzacje/, po tym jakie pierwsze emocje związane z tym faktem opadły, należy stanąć stanowczo na stanowisku, że Frankowicze, którzy nie pozwali jeszcze banku w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, powinni to zrobić jak najszybciej. Zwłoka w wytoczeniu powództwa może bowiem kredytobiorców sporo kosztować.

Dlaczego?

Składając pozew do sądu o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej (denominowanej lub indeksowanej do waluty franka szwajcarskiego) można jednocześnie żądać tzw. zabezpieczenia postępowania na czas jego trwania. W przypadku Klientów Getin Noble Banku S.A posiadających kredyty frankowe przedmiotowe zabezpieczenie może polegać na wstrzymaniu obowiązku płacenia rat kredytowych. Oznacza to nic innego, jak to, że kredytobiorca, któremu udało się takie postanowienie w sprawie uzyskać, nie musi do czasu prawomocnego jej zakończenia uiszczać bankowi żadnych świadczeń.

Co ważne – postępowanie sądowe będzie trwać prawdopodobnie przez długie lata, ponieważ sprawy frankowe obecnie rozpoznawane są przez sądy latami, a w tym przypadku sprawę jeszcze bardziej komplikuje fakt przymusowej restrukturyzacji podmiotu. Bankowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem złożyć do sądu wniosek o zawieszenie postępowania sądowego, a sąd winien taki wniosek co do zasady rozpatrzeć pozytywnie. A zatem o kolejne lata przedłuży się rozstrzygnięcie sprawy sądowej przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Jeśli jednak Frankowicz uzyska zabezpieczenie w postaci zawieszenia obowiązku spłacania miesięcznych rat, będzie pomimo wszystko na dobrej pozycji. Aby jednak takie postanowienie można było uzyskać, trzeba niezwłocznie złożyć pozew do sądu z odpowiednim wnioskiem, a Sąd musi zdążyć rozpoznać go przed zawieszaniem postępowania sądowego, o które zapewne BFG będzie wnosił w każdej sprawie przeciwko Getin Noble Bank.

Z tego względu nie ma już czasu do stracenia. Trzeba działać – wciąż jest szansa na uzyskanie dużej korzyści majątkowej w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej.

Warto także pamiętać o tym, że nawet jeśli na podstawie wyroku stwierdzającego nieważność umowy w całości kredytobiorca winien uzyskać od banku zwrot uiszczonej nadpłaty (która często sięga dziesiątek tysięcy złotych), istnieje prawdopodobieństwo, że takiej zapłaty nie otrzyma, z uwagi na fakt, że nie będzie można wszczynać przeciwko restrukturyzowanemu bankowi postepowania egzekucyjnego. Dotyczy to również sytuacji uiszczania miesięcznych rat na rzecz banku, jeśli doszło już do spłaty otrzymanej przez kredytobiorcę kwoty. Każda rata będzie podwyższała nadpłatę, którą po zakończaniu postępowania sądowego bank powinien zwrócić. W tej sytuacji, Getin Noble Bank prawdopodobnie nadpłaconych rat nikomu nie zwróci.

Wciąż jednak istnieje szansa na umorzenie w całości aktualnego salda do spłaty, jeśli doszło już do spłaty kwoty udostępnionej przez bank, albo przynajmniej do znaczącego jego obniżenia.

Zapraszamy do kontaktu – z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Warto działać. Teraz.

Comments are closed.

Skip to content