Jakie poniosę koszty?

1.Honorarium kancelarii

Proponujemy Państwu trzy warianty rozliczenia za kompleksowe przeprowadzenia Państwa sprawy.

Wariant I. Niskie honorarium wstępne – charakteryzuje się niższą opłatą wstępną i wyższym procentem od kwoty wygranej dla kancelarii (płatnej dopiero po uprawomocnieniu się wyroku) .
Wariant II. Pośredni – charakteryzuje się umiarkowaną opłatą wstępną i umiarkowanym procentem od kwoty wygranej dla kancelarii (płatnej dopiero po uprawomocnieniu się wyroku) .
Wariant III. Najtańszy – charakteryzuje się najwyższą opłatą wstępną i 0% procentem od kwoty wygranej dla kancelarii .

Szczegóły powyższych wariantów szczegółowo omawiane są na pierwszym spotkaniu.

Ważne. Nie pobieramy honorarium za analizę Państwa umowy pod kątem występowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych). W tym celu należy przesłać nam skan umowy lub przynieść dokumenty na pierwsze spotkanie w kancelarii.

Pierwszą czynnością prawną, której dokonamy będzie złożenie reklamacji do Banku, w którym mają Państwo kredyt. Następnie,w przypadku nie uwzględnienia przedmiotowej reklamacji lub niesatysfakcjonującego Państwa stanowiska banku, kierujemy sprawę na drogę sądową. Każdą czynności wykonujemy w Państwa imieniu w związku z czym, nawet Państwa obecność na rozprawach nie jest konieczna. Informujemy Państwa niezwłocznie o wszystkich postępach w sprawie. Państwa aktywność ogranicza się jedynie do podpisania pełnomocnictwa procesowego dla kancelarii oraz przygotowania dokumentów, o których mowa w zakładce „Od czego zacząć?”.

2. Złożenie reklamacji do banku nie podlega opłacie.

3. Opłata sądowa od pozwu wynosi 1000 zł.

 

Skip to content