Od czego zacząć?

Podstawowymi dokumentami, na których opieramy się przy sporządzaniu pozwu są:

1.umowa kredytowa wraz z regulaminem z dnia zawarcia umowy;
2.wszelkie aneksy i porozumienia zawarte do umowy kredytowej;
3.potwierdzenia płatności rat i innych świadczeń spełnionych bezpośrednio na rzecz banku;
4.daty i kwoty uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz;
5.pomocne mogą okazać się również pisma z banku, jak i kopie pism wysłanych do banku (nie są jednak konieczne).

Najprostszym sposobem uzyskania informacji potrzebnych do obliczenia Państwa roszczenia jest wystąpienia do banku z pisemnym wnioskiem o przedstawienie historii kredytu. Potrzebne dane wydawane są w formie zaświadczenia.

Prosimy pamiętać, że nawet najlepszy prawnik, nie będzie mógł Państwu pomóc, jeśli nie dostarczymy mu pełnej dokumentacji.

Skip to content