Podział majątku

Najpopularniejszą formą podziału majątku jest rozwód. Należy jedynie pamiętać, aby zgłosić chęć podziału przed rozprawą, gdyż nie jest to sprawa rozpatrywana z automatu. Bardzo często do podziału dochodzi dopiero na osobnej rozprawie

Majątek małżeński można podzielić na:

  • część wspólną,
  • osobisty męża,
  • osobisty żony.

Nasza kancelaria prawna pomaga w przygotowaniu całkowitej dokumentacji potrzebnej do sporządzenia wszystkich umów. Nasi radcy prawni i adwokaci wspólnie z Państwem omówią, m.in. co wchodzi w skład majątku wspólnego i osobistego, ustalą podział majątku oraz rozliczą z nakładów majątku osobistego na rachunek drugiej osoby. Sporządzamy także intercyzy i przygotowujemy ogólne dokumenty rozdzielności majątkowej małżonków niezwiązanych z rozwodem.

Reprezentacja podczas podziału majątku

Pełnimy również funkcję reprezentatywną przed organami sądowniczymi. Występujemy przed sądem na rozprawach w imieniu naszych klientów. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać pomoc z zakresu podziału majątku po zakończonym małżeństwie, chcecie otrzymać niezbędne informacje dotyczące wskazówek postępowania w takim lub innym wypadku, zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami.

Podział majątku – Opole

Naturalną konsekwencją rozwodu lub separacji jest podział majątku dorobkowego. Duża ilość składników majątku dorobkowego, przesunięcia majątkowe między małżonkami, darowizny czynione przez bliskich na rzecz jednego lub obojga z małżonków, czynią podział majątku trudnym i emocjonalnym wyzwaniem. Niestety często nie odbywa się on bez kłótni, sprzeczek czy nawet zastraszenia.

Podziału majątku możemy dokonać w drodze umowy lub w sądzie. Koszty podziału majątku wspólnego uzależnione są od tego, czy strony są zgodne co do sposobu podziału. Nie zawsze wiąże się z ustaleniem równych udziałów małżonków. Jest wiele okoliczności, które wpływają na ustalenie nierównych udziałów i korzystniejsze dla jednej ze stron rozliczenie nakładów na majątek dorobkowy. Właściwe i dokładnie przemyślana taktyka w sprawie może zagwarantować Państwu lepszy początek nowej drogi życiowej.

Skip to content