Podział majątku

Najpopularniejszą formą podziału majątku jest rozwód. Należy jedynie pamiętać, aby zgłosić chęć podziału przed rozprawą, gdyż nie jest to sprawa rozpatrywana z automatu. Bardzo często do podziału dochodzi dopiero na osobnej rozprawie

Majątek małżeński można podzielić na:

  • część wspólną,
  • osobisty męża,
  • osobisty żony.

Nasza kancelaria prawna pomaga w przygotowaniu całkowitej dokumentacji potrzebnej do sporządzenia wszystkich umów. Nasi radcy prawni i adwokaci wspólnie z Państwem omówią, m.in. co wchodzi w skład majątku wspólnego i osobistego, ustalą podział majątku oraz rozliczą z nakładów majątku osobistego na rachunek drugiej osoby. Sporządzamy także intercyzy i przygotowujemy ogólne dokumenty rozdzielności majątkowej małżonków niezwiązanych z rozwodem.

Reprezentacja podczas podziału majątku

Pełnimy również funkcję reprezentatywną przed organami sądowniczymi. Występujemy przed sądem na rozprawach w imieniu naszych klientów. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać pomoc z zakresu podziału majątku po zakończonym małżeństwie, chcecie otrzymać niezbędne informacje dotyczące wskazówek postępowania w takim lub innym wypadku, zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami.

Podział majątku – Opole

Naturalną konsekwencją rozwodu lub separacji jest podział majątku dorobkowego. Duża ilość składników majątku dorobkowego, przesunięcia majątkowe między małżonkami, darowizny czynione przez bliskich na rzecz jednego lub obojga z małżonków, czynią podział majątku trudnym i emocjonalnym wyzwaniem. Niestety często nie odbywa się on bez kłótni, sprzeczek czy nawet zastraszenia.

Podziału majątku możemy dokonać w drodze umowy lub w sądzie. Koszty podziału majątku wspólnego uzależnione są od tego, czy strony są zgodne co do sposobu podziału. Nie zawsze wiąże się z ustaleniem równych udziałów małżonków. Jest wiele okoliczności, które wpływają na ustalenie nierównych udziałów i korzystniejsze dla jednej ze stron rozliczenie nakładów na majątek dorobkowy. Właściwe i dokładnie przemyślana taktyka w sprawie może zagwarantować Państwu lepszy początek nowej drogi życiowej.

Podział majątku Adwokat Opole

Podział majątku stanowi jedną z najbardziej skomplikowanych kwestii prawnych, z jakimi mogą zmierzyć się osoby w trakcie rozwodu. Korzyścią ze współpracy z adwokatem w procesie podziału majątku jest przede wszystkim ekspercka wiedza i doświadczenie z zakresu prawa, co wpływa na skuteczne negocjacje i rozwiązania zadowalające obie strony sporu. Ingerencja prawnika często zapewnia sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy, zgodne z obowiązującym prawem.

Mieszkańcy Opola i okolic z pomocą adwokata:

  • zrozumieją złożoność przepisów dotyczących podziału majątku,
  • ocenią wartość wspólnego majątku,
  • wypracują rozwiązanie uwzględniające interesy obu małżonków,
  • unikną potencjalnych konfliktów i długotrwałych sporów w sądzie.

Rolą adwokata podczas podziału majątku jest zabezpieczenie interesów prawnych klienta oraz zapewnienie, że proces przebiegnie sprawnie, zgodnie z prawem i nie obciąży emocjonalnie stron sporu. Umiejętności negocjacyjne i doświadczenie adwokatów w rozwiązywaniu konfliktów mogą wpłynąć na osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania i sprawiedliwego podziału majątku.

Podział majątku – pomoc adwokata

W przypadku rozpadu małżeństwa niezwykle istotne jest uregulowanie spraw związanych ze wspólnotą majątkową. Nie da się ukryć, że proces ten budzi zwykle wiele emocji, stąd w wielu przypadkach nieoceniona okazuje się pomoc doświadczonego adwokata, który przygotuje wszystkie potrzebne do rozprawy dokumenty, sporządzi treść pism oraz udzieli cennych porad.

Do podziału majątku może dojść również w przypadku zaistnienia separacji między małżonkami oraz w momencie zawarcia jakiejkolwiek umowy notarialnej. Kwestie sporne są najczęściej rozwiązywane przez sąd. Warto zaznaczyć, że jeśli podział majątku następuje po rozwodzie, jest on rozstrzygany najczęściej na kolejnej rozprawie, która ma miejsce już po ogłoszeniu wyroku zakończenia małżeństwa.

Podczas podziału majątku pod uwagę brane są nie tylko pieniądze, ale także inne dobra, np. cenne przedmioty, nieruchomości, grunty itp. Sąd zapoznaje się z argumentacją każdej osoby, która stara się o podział majątku, następnie zasięga opinii biegłego sądowniczego. Ostatnim krokiem jest oczywiście orzecznictwo sądu.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. 

Skip to content