Prawo skarbowe

Obecnie prowadzenie działalności gospodarczej lub spółki oraz ogólne zarządzanie obrotem gospodarczym może doprowadzić do dużego ryzyka. Przedsiębiorcy oraz właściciele jednostek organizacyjnych nie zawsze w pełni zdają sobie sprawę z podejmowanych przez siebie kroków prawnych, co najczęściej wynika z nieznajomości prawa i ogólnej niewiedzy, a nie jest podyktowane świadomymi działaniami. Przez tego typu kroki mogą oni „ściągnąć” na siebie kontrolę skarbową, a nawet dopuścić się przestępstwa przez, np. zaniechanie i niewiedzę.

Profesjonalna pomoc prawna

Warto zatem podjąć współpracę z doświadczoną kancelarią prawną, która pomoże Państwu w pełni zrozumieć zakres Waszych obowiązków i wskaże odpowiednie kroki postępowania prawnego. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Pomagamy mniejszym firmom i dużym przedsiębiorcom zrozumieć prawo skarbowe, wskazujemy odpowiednie działania, jakie należy podejmować w przypadku sprawy karnej, a także, w jaki sposób działać jeszcze prewencyjnie.

Zadania kancelarii, m.in

  • analiza dokumentacji, przygotowanie dokumentacji,
  • udział w przesłuchaniach jako pełnomocnik poszkodowanego,
  • udział w oględzinach.

Prawo skarbowe – usługi w Opolu

Znajomość zagadnień dotyczących obrotu gospodarczego, prawa cywilnego, handlowego i podatkowego pozwala nam świadczyć dla naszych klientów skuteczną pomoc w sprawach karno – skarbowych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w postępowaniach toczących się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniach przed sądami.

Skip to content