Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

 • 24

 • 1.2020

Analiza umów i uchwał

Nasza kancelaria JHC Adwokaci prowadzi sprawy z zakresy prawa spadkowego

 1. zachowek
 2. stwierdzenie nabycia spadku
 3. dział spadku
 4. unieważnienie testamentu

Opis

Jako kancelaria JHC Adwokaci świadczymy pełne wsparcie prawne przy zawieraniu umów. Każdą umowę warto poddać prawnej analizie przed podpisaniem, dlatego w zakres usług świadczonych przez kancelarię JHC Adwokaci wchodzą takie usługi jak:

 • prawna analiza umowy deweloperskiej,
 • analiza prawna umowy o pracę,
 • prawna analiza umowy kredytowej,
 • prawna analiza uchwał,
 • prawna analiza dokumentów,
 • opieka prawna przy opracowywaniu uchwał,
 • opieka prawna przy opracowywaniu umów handlowych,
 • analiza prawna umowy handlowej zawartej pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Zapisy zawarte w umowach są często zawiłe i nieczytelne dla jednej ze stron – analiza prawna zawieranej umowy pozwoli uniknąć wynikających z niej niedogodności i ewentualnych konsekwencji prawnych. Zespół prawników kancelarii JHC Adwokaci posiada szerokie kompetencje związane z prawną analizą dokumentów – w tym umów i uchwał. Zapraszamy do współpracy!

Analiza prawna uchwał – kancelaria JHC Adwokaci

Uchwała to w świetle polskiego prawa akt woli ciała kolegialnego – czyli organu samorządowego, organu państwowego, organizacji społecznej, politycznej lub spółki. Akt woli wydawany przez ciało kolegialne musi być zgodny z panującymi przepisami, dlatego niezwykle istotna jest jego analiza od strony prawnej.

Analiza prawna dokumentów – Adwokat Opole

Założenia zawarte w każdym dokumencie wydawanym przez dany podmiot muszą być zgodne z panującymi przepisami prawnymi. Nasza oferta analizy prawnej uchwał i umów skierowana jest do klientów prywatnych, biznesowych, wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji społecznych (związki zawodowe, organizacje samorządowe i stowarzyszenia). Pomoc prawna może być świadczona w formie doraźnej lub też wchodzić w zakres kompleksowej opieki prawnej danego podmiotu, lub osoby fizycznej.

Comments are closed.

Skip to content