Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

  • 24

  • 1.2020

Kredyt we frankach (unieważnienie umowy)

Adwokat Opole – JHC Adwokaci w Opolu.

https://www.jhcadwokaci.pl

Opis

Unieważnienie umowy we frankach – Umowy kredytowe, w których znajdują się zapisy niedozwolone są obarczone wadami prawnymi, których istnienie może prowadzić do unieważnienia całej umowy.

W przypadku stwierdzenia nieważności umowy, strony są zobowiązane zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły, bowiem skutek jest taki, jakby umowa nigdy nie została zawarta.

Po bezpłatnej analizie Państwa umowy kredytowej, objaśniamy czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne, a jeśli tak, to jakie roszczenia można formułować na ich podstawie.

Coraz większa liczba osób interesuje się tematem związanym z unieważnieniem umowy kredytowej zawartej we frankach szwajcarskich. Jak wiadomo, w przypadku sporej części umów, kredytobiorcy nie zostali należycie poinformowani o istotnych niuansach, dotyczących zawarcia umowy, między innymi związanych z wahaniem kursu waluty – franka szwajcarskiego.

Niestety, praktyki te obecnie urosły do rangi problemu społecznego, stąd też warto poddać analizie zawartą z bankiem umowę. Nasza kancelaria świadczy usługi pomocy oraz doradztwa dla osób poszkodowanych w sprawach związanych z zaciągnięciem dużego kredytu we frankach szwajcarskich.

Zajmujemy się dokonywaniem wnikliwej analizy umów. Sprawdzamy, czy zawierają one niedozwolone zapisy, które mogłyby być podstawą do unieważnienia umowy. Najczęściej dzieje się tak w przypadku, gdy bank dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej poprzez zaniechanie przedstawienia kredytobiorcy w rzetelny i jasny sposób wszystkich istotnych informacji, dotyczących zawarcia umowy kredytowej.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Comments are closed.

Skip to content