Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

  • 24

  • 1.2020

Pozew o odszkodowanie ( w tym od Skarbu Państwa )

Adwokat Opole – JHC Adwokaci w Opolu.

https://www.jhcadwokaci.pl

Opis

Pozew o odszkodowanie (zadośćuczynienie) – Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowania (zadośćuczynienia) za błędy medyczne (w tym śmierć pacjenta), od Skarbu Państwa (w tym zabrane ziemie na podstawie dekretu Bieruta), za wypadki przy pracy lub komunikacyjne, nienależyte wykonane umowy zlecenia, czy o dzieło.

Główną przesłanką roszczenia o odszkodowanie jest zaistnienie „szkody”. Za szkodę należy rozumieć uszczerbek na majątku osoby, który posiada wymierną wartość – tj. można go wycenić. Za szkodę uważa się również uszczerbek na osobie – w szczególności utratę zdrowia, do kosztów z tym związanych (a więc do szkody) zalicza się również koszty leczenia, rehabilitacji, utratę możliwości zarobkowania.

Czym innym jest, choć bywa bezpośrednio związane z szkodą, żądanie zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W  przeciwieństwie do szkody, krzywdy nie da się matematycznie wycenić i jest ona kwestią subiektywną.

Comments are closed.

Skip to content