Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

  • 24

  • 1.2020

Pozew o odszkodowanie ( w tym od Skarbu Państwa )

Adwokat Opole – JHC Adwokaci w Opolu.

https://www.jhcadwokaci.pl

Opis

Pozew o odszkodowanie (w tym od Skarbu Państwa) – Adwokat Opole

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań (zadośćuczynień). Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za straty wynikłe wskutek wypadków komunikacyjnych, trwałej i okresowej utraty zdrowia, błędów medycznych, niewywiązywania się z umów czy z powodu oszustwa. Pomagamy dochodzić zwrotu poniesionych kosztów – za leczenie i rehabilitację czy też niemożność podjęcia pracy zarobkowej spowodowaną uszczerbkiem na zdrowiu. Prowadzimy sprawy o odszkodowania ze Skarbem Państwa i instytucjami prywatnymi. Odszkodowania lub zadośćuczynienia możemy dochodzić zarówno od osób fizycznych, ubezpieczycieli, Skarbu Państwa (w tym ziemie odebrane na podstawie dekretu Bieruta) oraz wszelkich innych podmiotów, które przyczyniły się do zaistnienia szkody.

Odszkodowania Opole – czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania?

O zadośćuczynieniu mówimy wtedy, kiedy ubiegamy się o rekompensatę szkody niemajątkowej – na przykład utraty zdrowia, czy niemożności wykonywania pracy zarobkowej zaistniałej w wyniku działania strony pozwanej. Zadośćuczynienia możemy się także ubiegać za doznaną krzywdę. Szkoda w przeciwieństwie do doznanej krzywdy jest wartością niemierzalną, tak więc wartość ubieganego zadośćuczynienia jest kwestią subiektywną. O odszkodowanie możemy się ubiegać w momencie, w którym na skutek działania strony pozwanej ponieśliśmy wymierne straty majątkowe.

Odszkodowania i zadośćuczynienia – Adwokat Opole

Jako Kancelaria JHC Adwokaci, zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw o zadośćuczynienia i odszkodowania – redagujemy pozwy, dbamy o skompletowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowych. Przed rozpoczęciem postępowania staramy się jak najlepiej poznać okoliczności wystąpienia szkody, co pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku sprawy.

Comments are closed.

Skip to content