Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

  • 24

  • 1.2020

Prowadzenie spraw sądowych

Nasza kancelaria JHC Adwokaci prowadzi sprawy z zakresy prawa spadkowego

  1. zachowek
  2. stwierdzenie nabycia spadku
  3. dział spadku
  4. unieważnienie testamentu

Opis

Prowadzenie spraw sądowych

JHC Adwokaci – reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych wchodzących w zakres prawa:

  • cywilnego,
  • administracyjnego,
  • karnego.

Reprezentujemy osoby fizyczne oraz podmioty biznesowe – zapraszamy do kontaktu osoby poszukujące wsparcia prawnego i pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym.

JHC Adwokaci – Adwokat Opole

Usługa prowadzenia sprawy sądowej rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. W pierwszej kolejności strona postępowania udziela pełnomocnictwa prawnikowi, który reprezentuje ją przed sądem. Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia dotyczącego danej sprawy zbieramy wszelką dokumentację z nią związaną i zapoznajemy się z materiałem dowodowym. Zawsze zależy nam na jak najlepszym poznaniu sprawy, w której nasza kancelaria reprezentuje jedną ze stron i uzyskaniu satysfakcjonującego wyroku.

Prawo rodzinne JHC Adwokaci

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, który reguluje wewnątrzrodzinne stosunki prawne. Jako kancelaria adwokacka JHC Adwokaci reprezentujemy naszych klientów także przed sądami rodzinnymi w sprawach takich jak sprawy rozwodowe czy sprawy o przyznanie opieki rodzicielskiej. Pomimo tego, że zawsze staramy się o uzyskanie orzeczenia korzystnego dla reprezentowanej przez naszą kancelarię strony, to w sprawach rodzinnych dobro dziecka stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Comments are closed.

Skip to content