Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

  • 24

  • 1.2020

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Adwokat Opole – JHC Adwokaci w Opolu.

Home

Kategoria:

Opis

Rozdzielność majątkową można ustanowić polubownie w drodze aktu notarialnego przed notariuszem, ale wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie są co do tego zgodni. Jeśli tej zgody nie ma, pozostaje jedynie sądowa możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej. Każdy z małżonków może żądać przed sądem, by ustanowił przymusową rozdzielność majątkową. Aby Sąd przychylił się do tego żądania muszą jednak istnieć „ważne powody”. Co więcej, w wyjątkowych sytuacjach Sąd, na wniosek jednego z małżonków, może ustanowić także rozdzielność majątkową z datą wsteczną, a zatem przed dniem złożenia pozwu o rozdzielność majątkową. Są to jednak szczególne przypadki, które trzeba wskazać w uzasadnieniu.
Adwokat Opole – JHC Adwokaci w Opolu.

Home

Comments are closed.

Skip to content