Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

 • 24

 • 1.2020

Unieważnienie testamentu

Nasza kancelaria JHC Adwokaci prowadzi sprawy z zakresy prawa spadkowego

 1. zachowek
 2. stwierdzenie nabycia spadku
 3. dział spadku
 4. unieważnienie testamentu
Kategoria:

Opis

Unieważnienie testamentu

Z punktu widzenia prawa, testament to czynność prawna, w ramach której testator dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Istnieje kilka dopuszczalnych form sporządzenia testamentu – może być to:

 • testament holograficzny (własnoręczny)
 • testament notarialny
 • testament allograficzny (urzędowy)

Dodatkowo w szczególnych sytuacjach dopuszcza się również sporządzenie testamentu podróżnego, wojskowego lub ustnego. Testament może modyfikować ustawowy krąg dziedziczenia, co jest częstym powodem nieporozumień rodzinnych i kwestionowania ostatniej woli zmarłego. Każdą z wyżej wymienionych form testamentów można unieważnić w drodze postępowania sądowego.

Kiedy można podważyć testament?

Testament może zostać unieważniony w przypadku:

 • sporządzenia pod wpływem groźby
 • sporządzenia pod wpływem błędu (jeśli testator został wprowadzony w błąd mogący mieć wpływ na treść sporządzonego testamentu)
 • sporządzenia w stanie nieświadomości (niemożności do świadomego wyrażenia własnej woli i podejmowania decyzji)

Zarzut o unieważnienie testamentu musi zostać podniesiony w postępowaniu sądowym takim jak postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie o dział spadku lub postępowanie o zachowek.

Kancelaria Prawna JHC Adwokaci – unieważnianie testamentów

W wypadku zajścia konieczności podważenia woli zawartej w testamencie należy zapewnić sobie rzetelne i merytoryczne wsparcie prawne. Kancelaria JHC Adwokaci z Opola świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spadkowego oraz rodzinnego, a także reprezentuje swoich klientów przed organami prawnymi. Podważenie testamentu jest możliwe w nawet najbardziej zawiłych sprawach spadkowych i sytuacjach prawnych – zapraszamy do kontaktu.

Comments are closed.

Skip to content