Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

  • 24

  • 1.2020

Zniesienie współwłasności

Adwokat Opole – JHC Adwokaci w Opolu.

https://www.jhcadwokaci.pl

Opis

Zniesienie współwłasności – Nasza Kancelaria pomoże Państwu na każdym etapie – począwszy od rozmów negocjacyjnych i prób polubownego zakończenia sporu, aż do zakończenia postępowania sądowego. Współwłasność występuje wtedy, gdy więcej niż jeden podmiot jest właścicielem jednej ruchomości lub nieruchomości. Istnieją dwa sposoby, w których możliwe jest zniesienie współwłasności – umowny lub sądowy. Formalności, jakich należy dopełnić zależą od tego, czy przedmiotem współwłasności jest ruchomość czy nieruchomość. Istotna jest okoliczność, czy pomiędzy współwłaścicielami dojdzie do porozumienia w przedmiocie zniesienia współwłasności, czy konieczne będzie wstąpienie na drogę sądową.

Adwokat Opole – JHC Adwokaci w Opolu.

https://www.jhcadwokaci.pl

Comments are closed.

Skip to content