Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 18

  • 9.2017

Słów kilka o opiece (pieczy) naprzemiennej – Prawo rodzinne

Słów kilka o opiece (pieczy) naprzemiennej – Prawo rodzinne

Do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wraz z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego została wprowadzona piecza (opieka) naprzemienna. Zmiany te weszły w życie z dniem 29 sierpnia 2015 roku.

Po zmianach w art. 598 [22] Kodeksu postępowania cywilnego dodano możliwość wydania orzeczenia, w którym sąd określi, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Ponadto w art. 756 [2] Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono uregulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, iż dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.

Zgodnie z orzecznictwem opieka naprzemienna to sposób opieki nad dzieckiem po rozwodzie (separacji) rodziców polegający na przyznaniu każdemu z rodziców, przez sąd, prawa do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w ciągu roku. Istotne jest przy tym, iż opiekę naprzemienną cechuje równość pomiędzy rodzicami w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem, które mieszka i koncentruje swoje sprawy życiowe na zmianę u obojga rodziców.

Piecza, czy też opieka naprzemienna to możliwość sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem przez obojga rodziców. Dziecko w tym przypadku spędza porównywalne okresy czasu zarówno z ojcem jak i z matką, co daje możliwość stałego kontaktu, a rodzicom aktywny udział w wychowaniu. Wydaje się, iż taki właśnie podział jest najbardziej sprawiedliwy, jednak każde rozwiązanie, nawet bardzo racjonalne, posiada wady i zalety.

Decyzja o opiece naprzemiennej powinna przede wszystkim być uwarunkowana dobrem małoletniego dziecka. Ważne jest również to, aby rodzice w tym względzie doszli do wzajemnego porozumienia, oboje bowiem w dalszym ciągu w równym zakresie będą sprawować władzę rodzicielską.

Należy jednak wskazać, iż zgodnie z art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wprowadzono możliwość rozstrzygnięcia przez sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nawet w przypadku braku pisemnego porozumienia małżonków. Powstaje więc teoretyczna możliwość orzeczenia pieczy naprzemiennej także w takiej sytuacji.

Wskazując na dobro małoletniego dziecka, należy brać pod uwagę wszelkie jego aspekty, a wypracowane porozumienie pomiędzy rodzicami powinno się na tym opierać. Aby nie destabilizować życia dziecka w każdym z „domów” małoletni musi mieć zagwarantowane odpowiednie warunki. Rodzice powinni mieszkać w miarę blisko siebie, aby dziecko spokojnie, bez żadnych niedogodności mogło uczęszczać do szkoły, na dodatkowe zajęcia, czy też spotykać się z rówieśnikami.

Opracowanie pisemnego porozumienia, nazywanego także tzw. planem wychowawczym, powinno zawierać konkretne postanowienia w zakresie pobytu dziecka u każdego z rodziców, również w czasie świąt, wakacji, podejmowania decyzji w najistotniejszych sprawach związanych z edukacją, zdrowiem, oraz pokrywania kosztów utrzymania małoletniej córki czy syna.

Zastosowanie opieki naprzemiennej zastępuje konieczność orzekania o kontaktach rodzica z dzieckiem. Inaczej wygląda jednak kwestia alimentów. Jeśli rodzice potrafią dojść do wzajemnego porozumienia, najczęściej są oni obciążeni kosztami utrzymania małoletniego dziecka po połowie. Wtedy też decydują się na pokrywanie kosztów w okresach kiedy małoletnie dziecko znajduje się pod ich opieką, a większe wydatki finansują wspólnie. W przypadku różnicy zdań, a także nierównej stopy życiowej, sąd orzeka o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców, określając kwotowo konieczność przyczynienia się do zaspokajania potrzeb małoletniego dziecka. W takiej sytuacji sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe matki i ojca, a także równość podziału pieczy naprzemiennej.

Piecza naprzemienna, pomimo, iż jest nową instytucją prawną w Polsce, a także dosyć skromnie uregulowaną w kodeksie, staje się rozwiązaniem coraz bardziej popularnym. Rodzice bowiem powinni mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu małoletnich dzieci, zaś dzieci powinny mieć prawo do wychowywania przez oboje rodziców.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje prawne w zakresie opieki (pieczy) naprzemiennej do naszej kancelarii adwokackiej JHC Adwokaci w miejscowościach: Opole/Strzelce Opolskie/Nysa/Kluczbork/Głuchołazy.

www.jhcadwokaci.pl

Comments are closed.

Skip to content