Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 27

  • 10.2023

Trzy wyroki stwierdzające nieważność umowy kredytowej w CHF w tydzień!

Kolejne sprawy wygrane w 100%. Dobra passa trwa!

1. Wyrok SO w Opolu z dnia 26 października 2023 r.

Umowa zawarta z PKO B.P. S.A. nieważna w całości od dnia zawarcia.

 

Szybkie rozpoznanie Sprawa trwała zaledwie 10 miesięcy – pozew złożony 18 stycznia 2023.

Sąd uznał, że umowa zawarta między powodami, a pozwanym była nieważna w całości od chwili zawarcia i w związku z tym:

 

1. zasądził od na rzecz powodów łącznie kwotę 222.260,59 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty;
2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

 

Przyjemny bonus Odsetki należne powodom od banku od zasadzonej kwoty wynoszą na dzień dzisiejszy 20.698 zł.

 

Wyrok nie jest prawomocny. Sygn. akt I C 212/23

 

W tej sprawie Sąd formalnie nie stwierdził w wyroku nieważności umowy, z uwagi na fakt, że umowa wygasła wskutek całkowitej spłaty, a zatem zachodził brak interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności umowy.

2. Wyrok SO w Opolu z dnia 25 października 2023 r.

 

Umowa zawarta z Bank BPH S.A. nieważna w całości od dnia zawarcia.

 

 

Sąd uznał, że umowa zawarta między powodami, a pozwanym była nieważna w całości od chwili zawarcia i w związku z tym:

 

1. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 54.840,08 zł i 20.800 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29.04.2022 r.;
2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 tytułem kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

 

Wyrok nie jest prawomocny. Sygn. akt I C 993/22

 

W tej sprawie Sąd formalnie nie stwierdził w wyroku nieważności umowy, z uwagi na fakt, że w trakcie trwania postepowania sądowego umowa wygasła wskutek całkowitej spłaty, a zatem zachodził brak interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności umowy. Skutek jest jednak ten sam – zasądzenie na rzecz kredytobiorców zwrotu wszystkich wpłaconych kwot w związku realizacją nieważnej umowy.

 

 

3.Wyrok SO w Opolu z dnia 6 października 2023 r.

Umowa zawarta z Raiffeisen Bank International AG nieważna w całości od dnia zawarcia

 

Sąd uznał przesłankowo, że umowa zawarta między powodami, a pozwanym była nieważna w całości od chwili zawarcia i w związku z tym:

 

1. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów łącznie kwotę 95.703,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 18.938,34 CHF zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.934 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

 

Wyrok nie jest prawomocny. Sygn. akt I C 700/21

W tej sprawie Sąd formalnie nie stwierdził w wyroku nieważności umowy z uwagi na fakt, że w trakcie trwania postepowania sądowego umowa wygasła wskutek całkowitej spłaty, a zatem zachodził brak interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności umowy. Skutek jest jednak ten sam – Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich wpłaconych kwot w związku realizacją nieważnej umowy.

 

 

Osoby, które nadal się wahają żeby pozwać bank – zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu unieważnić niekorzystną umowę frankową.

Comments are closed.

Skip to content