Zespół

Dbamy o to, by Państwa sprawę przyporządkować najlepszemu z naszego grona w zakresie danej dziedziny prawa i w związku z tym już podczas pierwszego spotkania, po wnikliwym zapoznaniu się z zaistniała sytuacją, dobierzemy Państwu odpowiedniego specjalistę. Uważamy, że obecnie brak jest możliwości wykonywania pracy adwokata na wszystkich płaszczyznach, dlatego tak dużą wagę przykładamy do naszych specjalizacji, co następnie przekłada się na jakość wykonywanych przez nas usług.

<span>Radca Prawny, Wspólnik zarządzający </span> Karolina Jabłkowska-Byrska

Radca Prawny, Wspólnik zarządzający Karolina Jabłkowska-Byrska

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończyła zdanym w 2013 r. egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego.

Specjalizacje

prawo cywilne, głównie sprawy frankowe oraz sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego.

Posiada doświadczenie i bogatą wiedzę z zakresu postępowania o unieważnienie umowy kredytowej (sprawy frankowe). Aktualnie prowadzi sprawy sądowe przeciwko wszystkim największym bankom udzielających kredytów frankowych (indeksowanych i denominowanych), tj. m.in. PKO BP SA (w tym Nordea Bank SA), ING BŚ, MBank SA, Getin Noble Bank SA, Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (w tym EFG Eurobank Ergasias [Polbank]), Santander Bank Polska SA, Bank Millenium SA. Analizuje i doradza Klientom także w zakresie propozycji ugodowych przedstawionych przez banki na etapie przedprocesowym.

Prowadzi także sprawy o podział majątku wspólnego lub dział spadku, w których skutecznie walczy o mienie Klienta. Jako doświadczony w prawie rodzinnym adwokat/radca prawny, wspiera naszych Klientów w trudnych momentach życia i przede wszystkim chroni ich przed popełnianiem błędów w trakcie skomplikowanego postępowania sądowego.

kj@jhcadwokaci.pl

600 986 727

<span>Adwokat Wspólnik </span> Marcin Rakoczy

Adwokat Wspólnik Marcin Rakoczy

W latach 2004 – 2010 pracował jako referent – stażysta, a następnie sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
W 2010 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.
W 2013 roku złożył egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu oraz uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu.
Od kilku miesięcy świadczy bezpłatną pomoc prawną w Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu w Strzelcach Op.
Włada językiem angielskim.

Specjalizacje

prawo karne, prawo cywilne

W Spółce zajmuje się:
– sprawami z zakresu prawa karnego świadcząc pomoc prawną na każdym etapie postępowania począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym, w tym również w sprawach karno – skarbowych i o wykroczenie,
– sprawami z zakresu prawa cywilnego w szczególności: sprawami spadkowymi, sprawami z zakresu czynów niedozwolonych jak np. wypadki (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta), szeroko rozumianymi sprawami o zapłatę oraz o naruszenie dóbr osobistych,
– sprawami z zakresu prawa rodzinnego,
– prowadzeniem postępowań egzekucyjnych.

mr@jhcadwokaci.pl

501 466 821

<span>Rradca prawny</span>Szymon Tułodziecki

Rradca prawnySzymon Tułodziecki

W 2017 r. ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2018 – 2020 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a w 2021 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i został wpisany na listę radców prawnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach radców prawnych, zajmując się głównie sprawami cywilnymi oraz gospodarczymi.

Zainteresowania

prawo cywilne oraz gospodarcze

<span>Adwokat</span>Michał Nowak

AdwokatMichał Nowak

W 2006 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego pt. „Wpis do księgi wieczystej”. W latach 2007-2015 pracował jako urzędnik w administracji państwowej i samorządowej. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu w 2022 r. uzyskał pozytywny wynik egzaminu adwokackiego i został wpisany na listę adwokatów.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich we Wrocławiu, Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, zajmując się sprawami cywilnymi, karnymi, rodzinnymi i administracyjnymi.

Specjalizacje

prawo cywilne w tym spadkowe, rodzinne i administracyjne

<span>Adwokat</span>Anna Sowa

AdwokatAnna Sowa

W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracę magisterską w zakładzie prawa i postępowania cywilnego pt. „Ochrona danych osobowych z szczególnym uwzględnieniem outsourcingu oraz cloud computingu”. Od stycznia 2017 roku odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Doświadczenie zdobywała obywając liczne praktyki w kancelariach adwokackiej, radcowskiej, podatkowej a także w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Opolu

Zainteresowania

prawo cywilne, ochrona danych osobowych, prawo nowych technologii

as@jhcadwokaci.pl

kom. +48 510 836 497

<span>Prawnik</span>Monika Mielnik

PrawnikMonika Mielnik

Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych ze specjalizacją gospodarczo-handlową na Uniwersytecie Opolskim. Przez cały tok studiów była członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Opole w ramach którego pełniła następujące funkcje: Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich kadencji 2019/2020 oraz 2020/2021, a uprzednio jak Asystent ds. Praktyk w kadencji 2018/2019. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w jednostkach administracji państwowej oraz w renomowanych kancelariach radców prawnych w Opolu i Wrocławiu. Za wysokie wyniki w nauce i działalność na rzecz środowiska akademickiego była nagradzana Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Opola oraz Stypendium Banku Santander. Aktualnie jest doktorantką w dyscyplinie nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w ramach dysertacji podjęła się analizy prawnych aspektów umowy franczyzy. W ramach działalności naukowej jest autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa nowych technologii, zgodnie z pozycjami wskazanymi w systemie ORCID. W naszej kancelarii głównie zajmuje się sprawami związanymi z postępowaniem o unieważnienie umowy kredytowej (sprawy frankowe).

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo bankowe

Skip to content