Zespół

Dbamy o to, by Państwa sprawę przyporządkować najlepszemu z naszego grona w zakresie danej dziedziny prawa i w związku z tym już podczas pierwszego spotkania, po wnikliwym zapoznaniu się z zaistniała sytuacją, dobierzemy Państwu odpowiedniego specjalistę. Uważamy, że obecnie brak jest możliwości wykonywania pracy adwokata na wszystkich płaszczyznach, dlatego tak dużą wagę przykładamy do naszych specjalizacji, co następnie przekłada się na jakość wykonywanych przez nas usług.

<span>Radca Prawny, Wspólnik zarządzający </span> Karolina Jabłkowska-Byrska

Radca Prawny, Wspólnik zarządzający Karolina Jabłkowska-Byrska

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończyła zdanym w 2013 r. egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego.

Specjalizacje

prawo cywilne, głównie sprawy frankowe oraz sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego.

Posiada doświadczenie i bogatą wiedzę z zakresu postępowania o unieważnienie umowy kredytowej (sprawy frankowe). Aktualnie prowadzi sprawy sądowe przeciwko wszystkim największym bankom udzielających kredytów frankowych (indeksowanych i denominowanych), tj. m.in. PKO BP SA (w tym Nordea Bank SA), ING BŚ, MBank SA, Getin Noble Bank SA, Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (w tym EFG Eurobank Ergasias [Polbank]), Santander Bank Polska SA, Bank Millenium SA. Analizuje i doradza Klientom także w zakresie propozycji ugodowych przedstawionych przez banki na etapie przedprocesowym.

Prowadzi także sprawy o podział majątku wspólnego lub dział spadku, w których skutecznie walczy o mienie Klienta. Jako doświadczony w prawie rodzinnym adwokat/radca prawny, wspiera naszych Klientów w trudnych momentach życia i przede wszystkim chroni ich przed popełnianiem błędów w trakcie skomplikowanego postępowania sądowego.

kj@jhcadwokaci.pl

600 986 727

<span>Adwokat Wspólnik </span>Grzegorz Ćwiek

Adwokat Wspólnik Grzegorz Ćwiek

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończył zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu dobrym. Już w czasie studiów odbywał praktyki zawodowe zdobywając doświadczenie, które w chwili obecnej wykorzystuje przy reprezentacji interesów swoich Klientów. Aktywnie działa pro bono m.in okresowo udzielając bezpłatnych porad prawnych. Ma szerokie zainteresowania pozaprawne, a posiadana wiedza pozwala mu na rozwiązanie nawet nietypowych zadań. Jest zdeterminowany w obronie interesów klientów i wspiera ich w podjętej decyzji.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, w szczególności spraw o podział majątku i rozwodów.

Specjalizacje

prawo karne (także sprawy o najcięższe zbrodnie, w tym zabójstwa), odszkodowania, prawo budowlane, prawo medyczne. sprawy rodzinne – rozwody oraz podziały majątku

gc@jhcadwokaci.pl

508 399 954

<span>Adwokat Wspólnik </span> Marcin Rakoczy

Adwokat Wspólnik Marcin Rakoczy

W latach 2004 – 2010 pracował jako referent – stażysta, a następnie sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
W 2010 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.
W 2013 roku złożył egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu oraz uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu.
Od kilku miesięcy świadczy bezpłatną pomoc prawną w Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu w Strzelcach Op.
Włada językiem angielskim.

Specjalizacje

prawo karne, prawo cywilne

W Spółce zajmuje się:
– sprawami z zakresu prawa karnego świadcząc pomoc prawną na każdym etapie postępowania począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym, w tym również w sprawach karno – skarbowych i o wykroczenie,
– sprawami z zakresu prawa cywilnego w szczególności: sprawami spadkowymi, sprawami z zakresu czynów niedozwolonych jak np. wypadki (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta), szeroko rozumianymi sprawami o zapłatę oraz o naruszenie dóbr osobistych,
– sprawami z zakresu prawa rodzinnego,
– prowadzeniem postępowań egzekucyjnych.

mr@jhcadwokaci.pl

501 466 821

<span>Adwokat współpracujący</span>Anna Sowa

Adwokat współpracującyAnna Sowa

W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracę magisterską w zakładzie prawa i postępowania cywilnego pt. „Ochrona danych osobowych z szczególnym uwzględnieniem outsourcingu oraz cloud computingu”. Od stycznia 2017 roku odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Doświadczenie zdobywała obywając liczne praktyki w kancelariach adwokackiej, radcowskiej, podatkowej a także w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Opolu

Zainteresowania

prawo cywilne, ochrona danych osobowych, prawo nowych technologii

as@jhcadwokaci.pl

kom. +48 510 836 497

Adwokat Opole

Radca prawnyAnna Ludwikowska – Niezgoda

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podczas studiów pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej „Bona Fides” w Opolu, udzielając pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i socjalnego dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w kancelariach adwokacko-radcowskich, a także podczas praktyk w Sądzie Rejonowym w Opolu, kancelarii notarialnej, urzędzie skarbowym. Ukończyła szkolenie z zakresu mediacji.

W 2018 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze

al@jhcadwokaci.pl

kom. +48 510 836 352

<span>Rradca prawny</span>Szymon Tułodziecki

Rradca prawnySzymon Tułodziecki

W 2017 r. ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2018 – 2020 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a w 2021 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i został wpisany na listę radców prawnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach radców prawnych, zajmując się głównie sprawami cywilnymi oraz gospodarczymi.

Zainteresowania

prawo cywilne oraz gospodarcze

<span>Radca prawny</span>Natalia Bigda

Radca prawnyNatalia Bigda

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego broniąc pracę magisterską pt. “Przemoc domowa wobec kobiet i dzieci w województwie Opolskim”. Od stycznia 2019 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w Kancelarii Komornika Sądowego, Sądzie Rejonowym oraz Izbie Administracji Skarbowej, a także obywając praktyki w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Zainteresowania

prawo cywilne, w szczególnosci prawo rodzinne

<span>Aplikant adwokacki</span>Paulina Stasiełowicz

Aplikant adwokackiPaulina Stasiełowicz

Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Opolu, magister prawa Uniwersytetu Opolskiego ze specjalizacją gospodarczo-handlową.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w opolskich kancelariach radców prawnych i adwokackich oraz w administracji podatkowej, obsługując największe podmioty gospodarcze w województwie opolskim. Podczas studiów odbywała praktyki m.in. w sądownictwie oraz w administracji samorządowej, a także aktywnie uczestniczyła w studenckich inicjatywach naukowych. Posiada praktyczne doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego, administracyjnego, upadłościowego, przepisów o pomocy publicznej, egzekucji sądowej i administracyjnej oraz w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jednostek państwowych i klientów indywidualnych, w szczególności w zakresie reprezentacji interesów wierzyciela.
Posługuje się językiem angielskim.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze

<span>Prawnik</span>Monika Mielnik

PrawnikMonika Mielnik

Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych ze specjalizacją gospodarczo-handlową na Uniwersytecie Opolskim. Przez cały tok studiów była członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Opole w ramach którego pełniła następujące funkcje: Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich kadencji 2019/2020 oraz 2020/2021, a uprzednio jak Asystent ds. Praktyk w kadencji 2018/2019. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w jednostkach administracji państwowej oraz w renomowanych kancelariach radców prawnych w Opolu i Wrocławiu. Za wysokie wyniki w nauce i działalność na rzecz środowiska akademickiego była nagradzana Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Opola oraz Stypendium Banku Santander. Aktualnie jest doktorantką w dyscyplinie nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w ramach dysertacji podjęła się analizy prawnych aspektów umowy franczyzy. W ramach działalności naukowej jest autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa nowych technologii, zgodnie z pozycjami wskazanymi w systemie ORCID. W naszej kancelarii głównie zajmuje się sprawami związanymi z postępowaniem o unieważnienie umowy kredytowej (sprawy frankowe).

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo bankowe

Skip to content