Zespół

Poznaj nas bliżej

Dbamy o to, by Państwa sprawę przyporządkować najlepszemu z naszego grona w zakresie danej dziedziny prawa i w związku z tym już podczas pierwszego spotkania, po wnikliwym zapoznaniu się z zaistniała sytuacją, dobierzemy Państwu odpowiedniego specjalistę. Uważamy, że obecnie brak jest możliwości wykonywania pracy adwokata na wszystkich płaszczyznach, dlatego tak dużą wagę przykładamy do naszych specjalizacji, co następnie przekłada się na jakość wykonywanych przez nas usług.

<span>Adwokat Wspólnik zarządzający </span> Karolina Jabłkowska

Adwokat Wspólnik zarządzający Karolina Jabłkowska

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończyła zdanym w 2013 r. egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Angażuje się podczas „Dni Otwartych” udzielając bezpłatnych porad prawnych. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej była wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, gdzie udzielała pomocy prawnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, dzięki czemu zdobyła duże doświadczenie w sprawach rodzinnych, także tych najtrudniejszych.

Specjalizacje

prawo cywilne, głównie prawo rodzinne, w tym sprawy rozwodowe i dotyczące podziału majątku.

Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer naszego życia. Mec. Karolina Jabłkowska zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw o rozwód, spraw o powierzenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, jak również spraw o rozstrzygnięcie istotnych sprawach dziecka. Skutecznie walczy o mienie Klienta prowadząc sprawy o podział majątku. Jako doświadczony w prawie rodzinnym adwokat, wspiera naszych Klientów w tych trudnych momentach życia i przede wszystkim chroni ich przed popełnianiem błędów w trakcie skomplikowanego postępowania sądowego.

kj@jhcadwokaci.pl

600 986 727

<span>Adwokat Wspólnik </span>Grzegorz Ćwiek

Adwokat Wspólnik Grzegorz Ćwiek

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończył zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu dobrym. Już w czasie studiów odbywał praktyki zawodowe zdobywając doświadczenie, które w chwili obecnej wykorzystuje przy reprezentacji interesów swoich Klientów. Aktywnie działa pro bono m.in okresowo udzielając bezpłatnych porad prawnych. Ma szerokie zainteresowania pozaprawne, a posiadana wiedza pozwala mu na rozwiązanie nawet nietypowych zadań. Jest zdeterminowany w obronie interesów klientów i wspiera ich w podjętej decyzji.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, w szczególności spraw o podział majątku i rozwodów.

Specjalizacje

prawo karne (także sprawy o najcięższe zbrodnie, w tym zabójstwa), odszkodowania, prawo budowlane, prawo medyczne. sprawy rodzinne – rozwody oraz podziały majątku

gc@jhcadwokaci.pl

508 399 954

<span>Adwokat Wspólnik </span> Marcin Rakoczy

Adwokat Wspólnik Marcin Rakoczy

W latach 2004 – 2010 pracował jako referent – stażysta, a następnie sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
W 2010 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.
W 2013 roku złożył egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu oraz uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu.
Od kilku miesięcy świadczy bezpłatną pomoc prawną w Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu w Strzelcach Op.
Włada językiem angielskim.

Specjalizacje

prawo karne, prawo cywilne

W Spółce zajmuje się:
– sprawami z zakresu prawa karnego świadcząc pomoc prawną na każdym etapie postępowania począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym, w tym również w sprawach karno – skarbowych i o wykroczenie,
– sprawami z zakresu prawa cywilnego w szczególności: sprawami spadkowymi, sprawami z zakresu czynów niedozwolonych jak np. wypadki (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta), szeroko rozumianymi sprawami o zapłatę oraz o naruszenie dóbr osobistych,
– sprawami z zakresu prawa rodzinnego,
– prowadzeniem postępowań egzekucyjnych.

mr@jhcadwokaci.pl

501 466 821

<span>Adwokat Współpracujący </span>Paweł Hiper

Adwokat Współpracujący Paweł Hiper

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończył zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym, w tym także prawniczym.

Był członkiem Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, w którym pełnił przez wiele lat funkcję Dyrektora PR, jak również Stowarzyszenia „Bona Fides” w ramach którego świadczył bezpłatną pomoc prawną.

Specjalizacje

prawe karne, cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

ph@jhcadwokaci.pl

662 022 477

<span>Radca prawny </span>Justyna Kachno

Radca prawny Justyna Kachno

Jest absolwentką prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Obroniła pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność za wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości” w katedrze Medycyny Sądowej . Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, którą ukończyła zdanym egzaminem zawodowym w 2017 r. Przez dwa lata pracowała w samorządzie gminnym, na stanowiskach związanych między innymi z zamówieniami publicznymi, zagospodarowaniem przestrzennym, warunkami zabudowy i jednocześnie współpracowała z radcą prawnym, zajmującym się obsługą prawną gmin. Świadczyła pomoc prawną pro bono w bezpłatnych poradniach. Ponadto doświadczenie zawodowe nabyła pracując w kancelarii, poprzez obsługą klientów indywidualnych, jak również obsługę wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo administracyjne, obsługa prawna gmin

jk@jhcadwokaci.pl

<span>Radca prawny </span>Karolina Małysiak

Radca prawny Karolina Małysiak

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w 2012 roku. Od stycznia 2013 roku odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, którą ukończyła zdanym egzaminem zawodowym na radcę prawnego w 2016 r. oraz wpisem na listę radców prawnych przy OIRP w Opolu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach opolskich.
Posługuje się językiem angielskim.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze

km@jhcadwokaci.pl

<span>Prawnik Współpracujący </span> Andrzej Byrski

Prawnik Współpracujący Andrzej Byrski

Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim. Jest aktywnym członkiem Opolskiego Stowarzyszenia „Poznaj Swoje Prawa”, w ramach którego prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla mieszkańców województwa opolskiego, jak również udziela bezpłatnych porad prawnych. Odbył stypendium zagraniczne Universite de Bourgogne we Francji.

Zainteresowania

Prawo handlowe, prawo Internetu oraz prawo cywilne – głównie zobowiązania i prawo spadkowe.

ab@jhcadwokaci.pl

514 741 823

<span>Aplikant Radcowski </span> Maciej Wrzos

Aplikant Radcowski Maciej Wrzos

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim broniąc swoją pracę magisterską w katedrze Prawa Administracyjnego pt.: „Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Od lat czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów i zagadnień w dziedzinie ograniczonych praw rzeczowych związanych z nieruchomościami, jak również w kwestiach zagospodarowania nieruchomościami w aspektach publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

W styczniu 2017 r. rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Zainteresowania

prawo admistracyjne oraz prawo cywilne w zakresie gospodarowania nieruchomościami, ograniczone prawa rzeczowe.

Pracę wykonuje w siedzibie głównej w Opolu, jak również w filii Kancelarii JHC Adwokaci s.c. w Nysie.

mw@jhcadwokaci.pl

+48 77 546 74 15, kom. +48 510 836 547

<span>Aplikant radcowski </span> Paweł Musialski

Aplikant radcowski Paweł Musialski

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze względu na szerokie zainteresowania kwestiami związanymi z nieruchomościami w 2016 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, a od kwietnia 2017 r. odbywa we Wrocławiu praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

W kancelarii najczęściej zajmuje się sprawami związanymi z prawem rodzinnym (rozwody, władza rodzicielska, kontakty, alimenty) oraz sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury).

W styczniu 2017 r. rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Włada językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawa konsumenckie, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne – rozwody, władza rodzicielska

Pracę wykonuje w siedzibie głównej w Opolu.

pm@jhcadwokaci.pl

+48 77 546 74 15, kom. +48 510 836 352

<span>Aplikant adwokacki </span>Anna Sowa

Aplikant adwokacki Anna Sowa

W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracę magisterską w zakładzie prawa i postępowania cywilnego pt. „Ochrona danych osobowych z szczególnym uwzględnieniem outsourcingu oraz cloud computingu”. Od stycznia 2017 roku odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Doświadczenie zdobywała obywając liczne praktyki w kancelariach adwokackiej, radcowskiej, podatkowej a także w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Opolu

Zainteresowania

prawo cywilne, ochrona danych osobowych, prawo nowych technologii

as@jhcadwokaci.pl

+48 77 546 18 70, kom. +48 510 836 497

<span>Asystent adwokata </span>Katarzyna Juzwa

Asystent adwokata Katarzyna Juzwa

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Prawa i Administracji, na którym to w 2012 roku ukończyła studia na kierunku Prawo broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Wyznaniowego pt. „Środki ochrony wolności sumienia i religii” – w prawie cywilnym, prawie karnym, prawie pracy oraz w mediach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w kancelariach adwokackich oraz udzielając bezpłatnych porad prawnych w biurach senatorskich w Nysie i Prudniku. Przez ok. 4 lata pracowała w samorządzie gminnym. Posługuje się językiem angielskim.

Pracę wykonuje w filii kancelarii w Nysie i Głuchołazach.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo administracyjne oraz ochrona zwierząt

nysa@jhcadwokaci.pl

<span>Asystent adwokata </span>Mateusz Uchmanowicz

Asystent adwokata Mateusz Uchmanowicz

Obecnie student V roku studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podczas studiów czynnie angażuje się w działalność akademickich kół naukowych. W ostatnich latach odbywał liczne staże i praktyki w kancelarii radcowskiej, adwokackiej a także w Sądzie Rejonowym w Głubczycach. Swoją aktywność zawodową koncentruje wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności w zagadnieniach prawa handlowego. Za cel stawia sobie ustawiczny rozwój zawodowy oraz pogłębianie wiedzy i kompetencji.

W Kancelarii odpowiada za sprawne funkcjonowanie sekretariatu oraz opieką nad Klientami. Wspiera także Wspólników i zespół Kancelarii w kwestiach prawnych i administracyjnych.

Zainteresowania

prawo cywilne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo handlowe – obsługa spółek

mu@jhcadwokaci.pl