Prawo cywilne

Kancelaria JHC Adwokaci świadczy wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych przed sądami na terenie Opola, jak i poza nim. Kilkuletnia praktyka powoduje, że mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących drobnych bieżących spraw życia codziennego jak i w długich, skomplikowanych procesach. Partnerzy posiadają bogate doświadczenie w sprawach spadkowych oraz podziałach majątków. Reprezentujemy naszych klientów także w sprawach o zachowek, wykonanie zapisu testamentowego lub w innych sporach dotyczących podziału majątku i rozliczenia nakładów. Jesteśmy po to, by pomóc Państwu skutecznie dochodzić swych praw przed Sądem.

Podstawowe gałęzie prawa cywilnego

 1. Część ogólna ‒ część ogólna regulująca kwestie wspólne dla wszystkich działów prawa cywilnego. 
 2. Prawo rzeczowe ‒ prawo rzeczowe reguluje kwestie dotyczące różnego typu rzeczy, między innymi zasiedzenia, współwłasności, sporów dotyczących prawa własności. 
 3. Prawo zobowiązań ‒ prawo zobowiązań dotyczy prawa majątkowego o charakterze względnym. Ów dział zajmuje się stosunkami, które powstały między podmiotami w związku z wymianą dóbr oraz  świadczeniem usług.
 4. Prawo spadkowe ‒ prawo spadkowe zajmuje się zasadami przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby,  będącej ich podmiotem. 
 5. Prawo rodzinne ‒ to zbiór przepisów prawnych normujących stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny.

Prawo cywilne Opole

Zapewniamy pomoc osobom zmagającym się z problemami regulowanymi przez Kodeks cywilny. Dokładnie analizujemy problem, omawiamy wątpliwe kwestie i opracowujemy optymalne rozwiązanie. Zajmujemy się takimi sprawami, jak: 

 • alimenty 
 • dział spadku 
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • reprezentowanie interesów klienta 
 • konsultacje prawne
 • ochrona własności i posiadania
 • i inne
, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Skip to content