Prawo cywilne

Kancelaria JHC Adwokaci świadczy wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych przed sądami na terenie Opola, jak i poza nim. Kilkuletnia praktyka powoduje, że mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących drobnych bieżących spraw życia codziennego jak i w długich, skomplikowanych procesach. Partnerzy posiadają bogate doświadczenie w sprawach spadkowych oraz podziałach majątków. Reprezentujemy naszych klientów także w sprawach o zachowek, wykonanie zapisu testamentowego lub w innych sporach dotyczących podziału majątku i rozliczenia nakładów. Jesteśmy po to, by pomóc Państwu skutecznie dochodzić swych praw przed Sądem.

Podstawowe gałęzie prawa cywilnego

 1. Część ogólna ‒ część ogólna regulująca kwestie wspólne dla wszystkich działów prawa cywilnego. 
 2. Prawo rzeczowe ‒ prawo rzeczowe reguluje kwestie dotyczące różnego typu rzeczy, między innymi zasiedzenia, współwłasności, sporów dotyczących prawa własności. 
 3. Prawo zobowiązań ‒ prawo zobowiązań dotyczy prawa majątkowego o charakterze względnym. Ów dział zajmuje się stosunkami, które powstały między podmiotami w związku z wymianą dóbr oraz  świadczeniem usług.
 4. Prawo spadkowe ‒ prawo spadkowe zajmuje się zasadami przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby,  będącej ich podmiotem. 
 5. Prawo rodzinne ‒ to zbiór przepisów prawnych normujących stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny.

Zawieranie umów cywilnoprawnych

Prawo cywilne dotyczy także spraw związanych z zawieraniem różnorodnych umów i kontaktów, które pozwalają, m.in. na legalną współpracę między stronami na określonych warunkach. Zapisy w prawie cywilnym regulują również sposób egzekwowania umów oraz jasno określają konsekwencje z ich nieprzestrzegania. Umowy cywilnoprawne mogą zatem dotyczyć ruchomości, nieruchomości oraz wykonywania usług. 

Do zadań naszej kancelarii należy, m.in. przygotowywanie treści określonych kontaktów po konsultacji z klientem, a także sprawdzanie istniejących już dokumentów pod kątem poprawności ich formy. W razie nieścisłości nanosimy poprawki. Co więcej, w ramach usług, zajmujemy się również wyjaśnianiem klientom zapisów zawartych w tych dokumentach, weryfikujemy nieścisłości.

  Do najczęściej zawieranych umów należą, m.in.:
 • kupna-sprzedaży,
 • o dzieło,
 • zlecenia,
 • najmu,
 • pożyczki, 
 • dzierżawy,
 • o świadczeniu usług,
 • darowizny,
 • o dostawę.

Prawo cywilne Opole

  Zapewniamy pomoc osobom zmagającym się z problemami regulowanymi przez Kodeks cywilny. Dokładnie analizujemy problem, omawiamy wątpliwe kwestie i opracowujemy optymalne rozwiązanie. Zajmujemy się takimi sprawami, jak:
 • alimenty 
 • dział spadku 
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • reprezentowanie interesów klienta 
 • konsultacje prawne
 • ochrona własności i posiadania
 • i inne
, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu

 

Zakres usług w ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego 

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Pomagamy zarówno w zakresie wielu spraw, które dotyczą nieruchomości, jak i umów cywilnoprawnych. Udzielamy wyczerpujących porad prawnych, opiniujemy i przygotowujemy projekty umów, reprezentujemy także naszych klientów przed sądami. Nasze wsparcie dotyczy, takich zagadnień jak między innymi:
 • Przygotowanie koncepcji wstępnej prowadzenia sporu,
 • Opracowywanie pism procesowych, które niezbędne są na każdym etapie postępowania, na przykład: pozwu, apelacji, skargi, zażalenia, kasacji,
 • Analizowanie bieżących spraw dotyczących toczącej się sprawy,
 • Aktywne udzielanie się w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.

Jeśli mają zatem Państwo problem związany z gałęzią prawa, jaką jest prawo cywilne, zapraszamy do kontaktu. Usługi świadczymy na terenie Opola i najbliższych okolic tego miasta. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Skip to content