Prawo karne

Prawo karne to zespół przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Zgodnie z kryterium przedmiotu, prawo karne dzieli się na: prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze. Główne akty prawne regulujące problematykę prawa karnego to Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Co reguluje prawo karne?

Proces karny to szereg skomplikowanych procedur, wyróżniamy między innymi postępowanie przygotowawcze i główne oraz postępowanie wykonawcze.

Sprawy regulowane przez Kodeks karny to między innymi: 

 • uszkodzenia ciała
 • groźba karalna
 • rozbój 
 • fałszerstwo faktur
 • jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
 • posiadanie narkotyków 
 • niealimentacja 
 • i inne.

Prawo karne w Opolu

Nasza kancelaria adwokacka  zapewnia pomoc z zakresu takich kwestii, jak: 

 • przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • sporządzanie zawiadomień, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji
 • sporządzanie wniosków o ułaskawienie, warunkowe zawieszenie kary, odroczenie wykonania kary
 • i inne 

Prowadzenie spraw z prawa karnego Opole

Partnerzy Kancelarii mają bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw karnych, biorąc udział jako obrońcy w najważniejszych procesach na opolszczyźnie ostatnich lat. Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Skip to content