Prawo karne

Na początku toczy się tzw. postępowanie przygotowawcze, które prowadzone jest przez prokuraturę lub też policję. Czynności wykonywane w tym postępowaniu polegają głównie na przesłuchiwaniu świadków, a także na zbieraniu i zabezpieczaniu dowodów rzeczowych. Warto zaznaczyć, że może być ono przeprowadzane „w sprawie” lub dotyczyć konkretnej osoby. Podczas jego trwania bada się w pierwszym przypadku fakt popełnienia przestępstwa oraz szuka się winnego. Drugi wariant tego postępowania jest toczony od razu wobec konkretnej osoby. Kończy się ono postawieniem zarzutów i skierowaniem sprawy do sądu.

Kolejnym etapem postępowania sprawy karnej jest sprawa przed sądem. Sędzia zapoznaje się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i na tej podstawie orzeka, czy rzeczywiście dana osoba jest winna popełnionego czynu, czy nie.

Rola adwokata w postępowaniu karnym:

 • Zgłaszanie wniosków dowodowych,
 • Wnoszenie uwag do opinii przygotowanych przez biegłych,
 • Przygotowanie apelacji,
 • Wnioskowanie o przerwę lub odroczenie kary,
 • Pomoc, doradztwo.

Prawo karne to zespół przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Zgodnie z kryterium przedmiotu, prawo karne dzieli się na: prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze. Główne akty prawne regulujące problematykę prawa karnego to Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Co reguluje prawo karne?

Proces karny to szereg skomplikowanych procedur, wyróżniamy między innymi postępowanie przygotowawcze i główne oraz postępowanie wykonawcze.

  Sprawy regulowane przez Kodeks karny to między innymi: 
 • uszkodzenia ciała
 • groźba karalna
 • rozbój 
 • fałszerstwo faktur
 • jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
 • posiadanie narkotyków 
 • niealimentacja 
 • i inne.

Prawo karne w Opolu

  Nasza kancelaria adwokacka  zapewnia pomoc z zakresu takich kwestii, jak:
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • sporządzanie zawiadomień, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji
 • sporządzanie wniosków o ułaskawienie, warunkowe zawieszenie kary, odroczenie wykonania kary
 • i inne 

Prowadzenie spraw z prawa karnego Opole

Partnerzy Kancelarii mają bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw karnych, biorąc udział jako obrońcy w najważniejszych procesach na opolszczyźnie ostatnich lat. Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Skip to content