Prawo pracy

Świadczymy usługi z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych na rzecz małych i dużych przedsiębiorstw, spółek, a także jednoosobowych działalności. Współpracujemy z firmami zlokalizowanymi zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pomoc z zakresu prawa pracy – Opole

Prawo pracy to ogół norm prawnych z zakresu stosunku pracy pracownika i pracodawcy, które regulują ich obowiązki, porozumienia normatywne, a także spory zbiorowe związane z płacą czy warunkami pracy.

Do naszych zadań należy głównie kompleksowe doradztwo oraz pomoc prawna tym podmiotom gospodarczym, które nie mają własnego, prawnego oddziału w firmie lub chcą nawiązać dłuższą współpracę z kancelarią. Pomagamy wdrożyć odpowiednie przepisy prawne, a także szukamy korzystnych prawnie rozwiązań dla danego przedsiębiorstwa, które usprawnią działania firmy na wszystkich szczeblach jej funkcjonowania. W ramach usług świadczymy również pomoc z zakresu prawa pracy osobom fizycznym.

Nasi pracownicy mają rozległą praktykę, która uprawnia ich do wykonywania tego typu pracy. Jeśli mają zatem Państwo pytania lub chcieliby nawiązać z nami współpracę z naszą kancelarią, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Nasza siedziba znajduje się w Opolu.

Konflikt między pracownikiem i pracodawcą zazwyczaj wymaga fachowej prawnej pomocy. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie w reprezentacji przed Sądami Pracy, zarówno pracowników jak i pracodawców. Jeśli chcecie Państwo odwołać się od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jesteście pozwani przez pracownika w takiej sprawie, zapewnimy Państwu fachową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Prowadzimy sprawy o mobbing, jak również z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Zajmujemy się:
 • przygotowaniem niezbędnej dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzeniem regulaminów pracy oraz umów,
 • prawem pracodawców i pracowników,
 • prawem autorskim,
 • dyskryminacją,
 • roszczeniami z tytułu rozwiązania umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dochodzeniem odszkodowań związanych z poniesieniem uszczerbku na zdrowiu w trakcie pracy, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • odwołaniami od wypowiedzenia umowy oraz wypowiedzeniami umowy,
 • zwolnieniami dyscyplinarnymi,
 • negocjacjami i mediacjami pozasądowymi.

Każdego dnia świadczymy kompleksową obsługę prawną oraz przekazujemy naszą wiedzę prawną przedsiębiorcom i osobom fizycznym.

Pomoc z zakresu prawa pracy osobom fizycznym

  Prowadzimy konsultacje również z osobami fizycznymi, przygotowujemy pisma sądowe, uczestniczymy w rozprawach, pełnimy funkcję reprezentatywną przed sądami itp. Specjalizujemy się też w między innymi:
 • Wypowiedzeniach umowy o pracę, odwołaniach od wypowiedzeń,
 • Pomocy prawnej w przypadku zwolnień dyscyplinarnych,
 • Negocjacjach pozasądowych,
 • Przygotowaniu odwołań od decyzji ZUS,
 • Postępowaniach przed sądem pracy,
 • Pomocy w przypadku mobbingu w pracy, dyskryminacji i tworzeniu procedur antymobbingowych.
 • Pomocy w wypłatach odszkodowań za naruszenie zasad równego traktowania.

Nasza Kancelaria, korzystając z doświadczenia i rozległej wiedzy, pomaga osobom fizycznym w walce z nieuczciwym pracodawcą. Do naszych zadań należy także pomoc w zakresie przygotowania między innymi dokumentacji roszczeń pracownika związanych z likwidacją stanowiska pracy faktycznej, pozornej lub ukrytej oraz związanych z wypłatą odprawy pieniężnej w przypadku zwolnienia pracownika.

Zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Skip to content