Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego. Prawo rodzinne  określamy jako normy prawne regulujące stosunki majątkowe i niemajątkowe między małżonkami oraz  krewnymi, jak również stosunki wynikające z opieki, kurateli czy przysposobienia. Główne źródła prawa rodzinnego stanową Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe.

Główne zasady prawa rodzinnego

  Zgodnie z literą prawa wyróżniamy poniższe zasady prawa rodzinnego:
 • zasada dobra dziecka
 • zasada dobra rodziny 
 • zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo
 • zasada monogamii
 • zasada trwałości związku małżeńskiego 
 • zasada równości małżonków

Pomoc adwokata w sprawach rodzinnych

  Pomoc doświadczonych i rzetelnych adwokatów może okazać się nieoceniona, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z tak emocjonującymi sprawami, jakie regulowane są przez prawo rodzinne. Zawsze proponujemy optymalne rozwiązania. Bierzemy pod uwagę dobro naszych klientów oraz osób małoletnich, będących zaangażowanych w sprawę, np. związaną ze sprawowaniem nad nimi prawnej opieki. Profesjonalnie i obiektywnie podchodzimy do wielu problematycznych kwestii związanych z prawem rodzinnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo często strony pozostają w konflikcie, co może dodatkowo utrudniać negocjacje i nieco wydłużyć proces sądowy. Do naszych zadań należy, m.in.:
 • Doradztwo na każdym etapie współpracy,
 • Pomoc w kompletacji materiałów dowodowych,
 • Sporządzanie pism,
 • Pełnienie funkcji reprezentatywnej przed sądami,
 • Pilnowanie terminów związanych z wysyłaniem odpowiedniej dokumentacji,
 • Bieżące przekazywanie wszystkich informacji związanych ze sprawą.

Prowadzenie spraw z prawa rodzinnego w Opolu

  Nasza kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Dokładnie analizujemy problem klienta, przygotowujemy stosowne pisma, wyjaśniamy wątpliwe kwestie i omawiamy możliwe rozwiązania. Zapewniamy pomoc w sprawach dotyczących takich kwestii, jak:
 • separacja i rozwód
 • alimenty 
 • podział majątku wspólnego 
 • ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa/ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • i inne sprawy rodzinne 

Jeśli chcecie Państwo wnieść pozew rozwodowy do Sądu albo jesteście pozwanymi w sprawie o rozwód, nasza Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, przygotowania pism sądowych i reprezentacji w sądzie aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Powierzanie władzy rodzicielskiej

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach z zakresu powierzenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z małoletnim oraz w sprawach o alimenty (w tym podwyższenie, lub obniżenie). Mamy duże doświadczenie również w sprawach o zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu

 

Rozwód i separacja

Nasza Kancelaria świadczy usługi pomocy w przeprowadzaniu spraw rozwodowych. O rozwodzie można mówić w przypadku całkowitego rozpadu małżeństwa, które rozwiązywane jest przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Wśród rozwodów można wyróżnić: rozpad małżeństwa z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. Nasza pomoc obejmuje przede wszystkim doradztwo prawne oraz polega na przygotowywaniu odpowiednich dokumentów, np. pozwu, apelacji od wyroku, reprezentowaniu klientów przed sądami.

Oprócz rozwodu małżonkowie mogą również zdecydować się na separację. Jest ona zwykle orzekana przez sąd, jednak w przeciwieństwie do rozwodu, nie rozwiązuje ona związku małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie mogą do siebie powrócić na wniosek wydany przez sąd.

Kontakty i władza rodzicielska

W ramach prawa rodzinnego zajmujemy się także pomocą z zakresu ustalenia, ograniczenia kontaktów z dzieckiem danego rodzica tuż po rozpadzie małżeństwa. Jeśli szukają zatem Państwo pomocy doświadczonej Kancelarii, zapraszamy do kontaktu z nami.

Skip to content