Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego. Prawo rodzinne  określamy jako normy prawne regulujące stosunki majątkowe i niemajątkowe między małżonkami oraz  krewnymi, jak również stosunki wynikające z opieki, kurateli czy przysposobienia. Główne źródła prawa rodzinnego stanową Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe.

Główne zasady prawa rodzinnego

Zgodnie z literą prawa wyróżniamy poniższe zasady prawa rodzinnego:

 • zasada dobra dziecka
 • zasada dobra rodziny 
 • zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo
 • zasada monogamii
 • zasada trwałości związku małżeńskiego 
 • zasada równości małżonków

Pomoc adwokata w sprawach rodzinnych

Pomoc doświadczonych i rzetelnych adwokatów może okazać się nieoceniona, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z tak emocjonującymi sprawami, jakie regulowane są przez prawo rodzinne. Zawsze proponujemy optymalne rozwiązania. Bierzemy pod uwagę dobro naszych klientów oraz osób małoletnich, będących zaangażowanych w sprawę, np. związaną ze sprawowaniem nad nimi prawnej opieki. Profesjonalnie i obiektywnie podchodzimy do wielu problematycznych kwestii związanych z prawem rodzinnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo często strony pozostają w konflikcie, co może dodatkowo utrudniać negocjacje i nieco wydłużyć proces sądowy. Do naszych zadań należy, m.in.:

 • Doradztwo na każdym etapie współpracy,
 • Pomoc w kompletacji materiałów dowodowych,
 • Sporządzanie pism,
 • Pełnienie funkcji reprezentatywnej przed sądami,
 • Pilnowanie terminów związanych z wysyłaniem odpowiedniej dokumentacji,
 • Bieżące przekazywanie wszystkich informacji związanych ze sprawą.

Prowadzenie spraw z prawa rodzinnego w Opolu

Nasza kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Dokładnie analizujemy problem klienta, przygotowujemy stosowne pisma, wyjaśniamy wątpliwe kwestie i omawiamy możliwe rozwiązania. Zapewniamy pomoc w sprawach dotyczących takich kwestii, jak: 

 • separacja i rozwód
 • alimenty 
 • podział majątku wspólnego 
 • ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa/ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • i inne sprawy rodzinne 

Jeśli chcecie Państwo wnieść pozew rozwodowy do Sądu albo jesteście pozwanymi w sprawie o rozwód, nasza Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, przygotowania pism sądowych i reprezentacji w sądzie aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Powierzanie władzy rodzicielskiej

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach z zakresu powierzenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z małoletnim oraz w sprawach o alimenty (w tym podwyższenie, lub obniżenie). Mamy duże doświadczenie również w sprawach o zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Skip to content