Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego. Prawo rodzinne  określamy jako normy prawne regulujące stosunki majątkowe i niemajątkowe między małżonkami oraz  krewnymi, jak również stosunki wynikające z opieki, kurateli czy przysposobienia. Główne źródła prawa rodzinnego stanową Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe.

Główne zasady prawa rodzinnego

Zgodnie z literą prawa wyróżniamy poniższe zasady prawa rodzinnego:

 • zasada dobra dziecka
 • zasada dobra rodziny 
 • zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo
 • zasada monogamii
 • zasada trwałości związku małżeńskiego 
 • zasada równości małżonków

Prowadzenie spraw z prawa rodzinnego w Opolu

Nasza kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Dokładnie analizujemy problem klienta, przygotowujemy stosowne pisma, wyjaśniamy wątpliwe kwestie i omawiamy możliwe rozwiązania. Zapewniamy pomoc w sprawach dotyczących takich kwestii, jak: 

 • separacja i rozwód
 • alimenty 
 • podział majątku wspólnego 
 • ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa/ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • i inne sprawy rodzinne 

Jeśli chcecie Państwo wnieść pozew rozwodowy do Sądu albo jesteście pozwanymi w sprawie o rozwód, nasza Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, przygotowania pism sądowych i reprezentacji w sądzie aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Powierzanie władzy rodzicielskiej

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach z zakresu powierzenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z małoletnim oraz w sprawach o alimenty (w tym podwyższenie, lub obniżenie). Mamy duże doświadczenie również w sprawach o zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Skip to content