Prawo spadkowe

Prawo Spadkowe jest to gałąź prawa określająca zasady nabywania spadków, a także regulująca, co stanie się z majątkiem osoby zmarłej. Sprawy z zakresu prawa spadkowego obejmują między innymi dochodzenie, czy konkretnej osobie należy się spadek zgodnie z testamentem, jakie konkretnie osoby powinny otrzymać jaką część spadku, a także regulację zadłużeń spadkowych. Przepisy regulujące działania sądu w sprawach z prawa spadkowego znajdują się w Kodeksie Prawa Cywilnego, gdyż prawo spadkowe stanowi jego część.

Pomoc w sprawach spadkowych w Opolu

JHC Adwokaci oferują kompleksową obsługę wszelkich spraw związanych z prawem spadkowym. Klienci korzystający z usług kancelarii mogą uzyskać pomoc w między innymi uzyskaniu sądowego działu spadku, a także – w innym przypadku – rezygnacji ze spadku lub pozbyciu się długów spadkowych. Działania kancelarii oparte są na bogatym doświadczeniu z innych spraw dotyczących dziedziczenia ustawowego, a także na przepisach prawa spadkowego. Adwokaci pomagają osiągnąć najlepsze możliwe rozstrzygnięcie, czy to jeżeli chodzi o przyznanie większych udziałów w spadku, czy o odrzucenie spadku.

Prowadzenie spraw spadkowych Opole

Dziedziczenie

Dziedziczenie jest jedną z najważniejszych instytucji prawa spadkowego. Obowiązująca od 1964 roku regulacja w Kodeksie cywilnym określa dwa porządki dziedziczenia – testamentowe rozrządzenie majątkiem spadkodawcy na wypadek jego śmierci i ustawowe mające miejsce, gdy osoba fizyczna nie sporządziła testamentu, testament został unieważniony bądź spadkobiercy nie chcą bądź nie mogą przyjąć spadku. W naszej kancelarii zajmujemy się zarówno ustalaniem kręgu spadkobierców, jak i przeprowadzaniem postępowania spadkowego. Pomagamy również w sporządzaniu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i pozasądowych podziałach majątku pomiędzy spadkobiercami.

Zachowek

Instytucja prawa spadkowego, która zabezpiecza interesy najbliższej rodziny spadkodawcy, to zachowek. Osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych, według prawa mogą ubiegać się o roszczenie od spadkobierców testamentowych. Wysokość zachowku jest równa wartości spadku, którą otrzymałaby dana osoba w przypadku dziedziczenia. Podmioty upoważnione do zachowku to: zstępni, czyli potomkowie w linii prostej, małżonek i rodzice zmarłego. Udzielamy naszym Klientom porad prawnych w tym zakresie oraz pomagamy w sporządzaniu odpowiednich pozwów.

Ponadto prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu oraz o zabezpieczenie spadku. Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, które pozwalają nam skutecznie zabezpieczać interesy prawne Klientów.

 

regulowanie spraw spadkowych przed śmiercią i po śmierci/h2>

 Dzięki wieloletniemu doświadczeniu udało się nam opracować własną metodykę pracy, która pomaga nam podejmować skuteczne działania. Przed przedstawieniem form pomocy, spotykamy się z klientem i omawiamy gruntownie daną sprawę. Po rozmowie i zaproponowaniu rozwiązań, klient wie, jakie kolejne kroki musi podjąć, by rozwiązać kwestie dotyczące spadku. Zdarzają się także nieco bardziej skomplikowane sprawy spadkowe, które wymagają czasu i podjęcia szeregu działań.

Do naszych zadań należy:

  Uregulowanie kwestii spadkowych przed śmiercią, m.in.:
 • omówienie kwestii dotyczących tego, jakie skutki prawne dla majątku ma śmierć członka rodziny,
 • wybór formy testamentu,
 • prześledzenie i omówienie możliwości zmian w testamencie,
 • omówienie kwestii związanych, m.in. ze sprawami darowizny, czy wydziedziczenia.
  Uregulowanie kwestii spadkowych po śmierci, m.in.:
 • sprawy związane z działem lub nabyciem spadku,
 • sprawy dotyczące przyjęciem, odrzuceniem spadku,
 • kwestie dotyczące unieważnienia testamentu.

Zapraszamy do kontaktu. 

 

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu

Skip to content