Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Dozór elektroniczny, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
 • 22

 • 10.2014

Dozór elektroniczny jako nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dzisiejszy wpis jest adresowany do osób, które popełniły przestępstwo i zostały skazane przez sąd na karę pozbawienia wolności na okres nie więcej niż 1 rok. I oczywiście do tych, które interesują się prawem karnym z różnych powodów.

SDE, co to jest?

Jak powszechnie wiadomo kara pozbawienia wolności jest najsurowszym rodzajem kary w polskim prawie. System Dozoru Elektronicznego umożliwia osobom (które popełniły przestępstwo i prawomocnym wyrokiem sądu zostały skazane na karę pozbawienia wolności do jednego roku) na odbycie kary w swoim domu lub też w innym wskazanym przez sąd miejscu (np. hotelu). Ten wprowadzony do polskiego systemu prawnego dozór pozwala osobom skazanym na normalne funkcjonowanie tj. prowadzenie życia osobistego, zawodowego, a co najważniejsze – na uniknięcie odbywania karny pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Inaczej rzecz ujmując, dochodzi wówczas do wykonania kary na wolności, zastępując odbywanie kary pozbawienia wolności w więzieniu.

Jak przebiega odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE?

Sąd okręgowy wydając postanowienie o wyrażeniu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE ustala każdemu skazanemu indywidualnie harmonogram zgodnie z którym, osoba objęta tym systemem musi przebywać w domu lub innym określonym przez sąd miejscu w ściśle określonych godzinach. Zatem osoba taka ma możliwość m.in. świadczenia pracy. Ponadto, jeżeli w trakcie odbywania kary skazany będzie przestrzegał harmonogramu, sąd może udzielić warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu co najmniej połowy kary. Jednocześnie jeżeli skazany nie będzie wypełniał warunków dozoru może dojść do uchylenia przez Sąd wcześniej wydanego zezwolenia, co skutkować będzie odbyciem pozostałej części kary w zakładzie zamkniętym.

Kilka słów o stronie technicznej…

Każdemu skazanemu odbywającemu karę w SDE mocowany jest na nodze lub dłoni nadajnik (przypominający większy zegarek), przy jednoczesnym zamontowaniu w miejscu odbywania kary urządzenia monitorującego. Powyższe mechanizmy mają na celu skontrolowanie, czy skazany stosuje się do zaleceń sądu i ustalonego harmonogramu. Natomiast samo odbywanie kary rozpoczyna się w chwili instalacji urządzeń elektrycznych.

Jak można ubiegać się o odbywanie kary w ramach SDE?

Aby mieć możliwość odbywania kary we wskazanym systemie należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE. Wniosek taki należy skierować do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania (sam wniosek podlega opłacie). Niezbędne jest dołączenie do wniosku zgody na odbywanie przez skazanego kary w opisanym powyżej systemie przez wszystkie pełnoletnie osoby, które wspólnie zamieszkują z osobą skazaną w miejscu przewidzianego do odbywania kary.
Warto zatem rozważyć skorzystanie z wyżej omówionego systemu, gdyż umożliwia on prowadzenie normalnego życia pod stałą i względnie niewielką kontrolą. Jeżeli z kolei nie jesteśmy osobami skazanymi to na pewno warto zapamiętać, że taka instytucja jest już przewidziana w polskim prawie karnym.

1 Komentarz

 1. Pola
  28 kwietnia 2015r.      godz. 16:01

  Witam, pisze w sprawie porady. Mój konkubent odsiaduje wyrok za pobicie 12
  miesięcy ( z wolności pisał o DE ). Sprawę miał wyznaczoną na 13
  kwietnia, ale 30 marca przyjechała policja i na drugi dzień był już w
  AŚ. Od 8 kwietnia jest on w ZK w Tarnowie. Akta mają zostać wysłane z
  Krakowskiego Sądu do Tarnowa i tam będzie ustalony termin posiedzenia.
  Konkubent już raz odbywał karę pozbawienia wolności w SDE. Na chwilę
  obecną ma dwa wyroki w zawieszeniu . 1. 12 m-cy na 3 lata z art. 278 par.1
  ( okres zawieszenia mija w X b.r ) 2. 5 m-cy na 4 lata z art. 226,228 par.1
  ( okres zawieszenia mija IV 2016 r ). Czy Sąd mimo tych wyroków może
  przyznać SDE ? Proszę o pilną odpowiedź, na konkubenta czeka jego
  3-letnie dziecko oraz praca ( jest na to zaświadczenie ). Jakie są szanse
  ? Opinia od kuratora jak i z ZK jest pozytywna.

Skip to content