Archiwum dla - Alimety

Czy możliwa jest zmiana prawomocnego wyroku rozwodowego?
  • 03

  • 2.2017

Czy możliwa jest zmiana prawomocnego wyroku rozwodowego?

Na postawione wyżej pytanie udzielić należy odpowiedzi twierdzącej. W określonych sytuacjach istnieje możliwość zmiany treści prawomocnego wyroku orzekającego rozwód. Zmiana taka może dotyczyć zarówno orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem czy alimentach, jak i w niektórych przypadkach również orzeczenia…

Page 1of 2: 1 2
Skip to content