Archiwum dla - Prawo cywilne

Zeznania świadka na piśmie
  • 02

  • 9.2022

Zeznania świadka na piśmie

W związku z przyjętą w 2019 roku nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, możliwe jest składanie przez świadka zeznań na piśmie. Regulacja miała na celu przyspieszenie postępowań, szybsze wydanie rozstrzygnięć w danej sprawie oraz zminimalizowanie kosztów ponoszonych w związku z przedłużającym się…

Czy przedsiębiorca może dostać rekompensatę od przestępcy?
  • 02

  • 6.2022

Czy przedsiębiorca może dostać rekompensatę od przestępcy?

  Wstęp   Z punktu widzenia praktyka, bardzo często można spotkać się ze stanem faktycznym w którym to po stronie wierzyciela-przedsiębiorcy istnieje konieczność dochodzenia odszkodowania od oskarżonego-dłużnika. Pozytywna wiadomość jest taka, że istnieją środki prawne umożliwiające dochodzenia tego typu roszczeń,…

Page 1of 14: 1 2 3 ... 14
Skip to content