Archiwum dla - Prawo cywilne

Nowe, szybsze postępowanie w sprawie błędu medycznego.
  • 23

  • 8.2023

Nowe, szybsze postępowanie w sprawie błędu medycznego.

Zgodnie z ustawą zdarzeniem medycznym nazywamy zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy (jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do…

Nakłady na nieruchomość. Jak je rozliczyć?
  • 21

  • 8.2023

Nakłady na nieruchomość. Jak je rozliczyć?

Nakłady są to wydatki poniesione na daną rzecz. W przypadku, który omówimy, będą to więc wydatki poniesione na nieruchomość, np. na jej utrzymanie czy też renowację. Nakłady dzielimy na nakłady konieczne i inne. Nakładami innymi niż nakłady konieczne są nakłady…

Page 1of 14: 1 2 3 ... 14
Skip to content