Archiwum dla - Prawo egzekucyjne

Postępowanie o zapłatę – Fundusz sekurytyzacyjny. Radzimy niezwłocznie zgłosić się do adwokata, cz. II
  • 06

  • 2.2018

Postępowanie o zapłatę – Fundusz sekurytyzacyjny. Radzimy niezwłocznie zgłosić się do adwokata, cz. II

Czym są fundusze sekurytyzacyjne? Fundusze sekurytyzacyjne są to podmioty prawne zajmujące się w głównej mierze skupowaniem wierzytelności od innych podmiotów, najczęściej banków, pożyczkodawców, operatorów telefonii komórkowych, dystrybutorów enegrii itp. Wskutek zbycia wierzytelności- na podstawie umowy cesji- fundusz staje się nabywcą takiej…

Postępowania o zapłatę – Fundusz sekurytyzacyjny. Radzimy niezwłocznie zgłosić się do adwokata, cz. II
  • 06

  • 2.2018

Postępowania o zapłatę – Fundusz sekurytyzacyjny. Radzimy niezwłocznie zgłosić się do adwokata, cz. II

Czym są fundusze sekurytyzacyjne? Fundusze sekurytyzacyjne są to podmioty prawne zajmujące się w głównej mierze skupowaniem wierzytelności od innych podmiotów, najczęściej banków, pożyczkodawców, operatorów telefonii komórkowych, dystrybutorów enegrii itp. Wskutek zbycia wierzytelności- na podstawie umowy cesji- fundusz staje się nabywcą takiej…

Page 1of 2: 1 2
Skip to content