Posty z tagiem ‘dobry adwokat’

Czym się różni rozwód od separacji?
  • 16

  • 8.2022

Czym się różni rozwód od separacji?

  Aktualnie rozwiązanie małżeństwa może nastąpić przez : 1. Śmierć lub uznanie za zmarłego: Jeżeli wystąpi taka sytuacja, wówczas domniemywa się, że małżeństwo ustało w momencie, która została oznaczona w orzeczeniu sądowym, jako chwila śmierci. Rozwód: Jeżeli miedzy małżonkami nastąpił…

Czy wiesz co Ci grozi za nielegalne posiadanie narkotyków?
  • 23

  • 6.2022

Czy wiesz co Ci grozi za nielegalne posiadanie narkotyków?

  Odpowiedzialność karna związana z nielegalnym posiadaniem narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, została uregulowana w przepisie art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej: u.p.n.). Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności…

Skip to content