Archiwum dla - oskarżony

Rzetelny proces karny to mit czy reguła?
  • 11

  • 5.2022

Rzetelny proces karny to mit czy reguła?

Trochę teorii. Zasada rzetelnego procesu mieści się w zakresie norm dotyczących formy i sposobu prowadzenia procesu. Zgodnie z art. 6. – Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w…

Skip to content