Archiwum dla - nakłady

Nakłady na nieruchomość. Jak je rozliczyć?
  • 21

  • 8.2023

Nakłady na nieruchomość. Jak je rozliczyć?

Nakłady są to wydatki poniesione na daną rzecz. W przypadku, który omówimy, będą to więc wydatki poniesione na nieruchomość, np. na jej utrzymanie czy też renowację. Nakłady dzielimy na nakłady konieczne i inne. Nakładami innymi niż nakłady konieczne są nakłady…

Skip to content