Archiwum dla - Alimenty

Alimenty – kto może się ubiegać, a kto musi płacić?
  • 21

  • 12.2022

Alimenty – kto może się ubiegać, a kto musi płacić?

Alimenty to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ można je podzielić na kilka rodzajów ze względu na podmioty zobowiązane do ponoszenia tego rodzaju kosztów, a osoby otrzymujące alimenty. Niemniej jednak najbardziej znaną formą są alimenty na dziecko. Mając powyższe na…

Roszczenie o zapłatę z tytułu niezaspokojonych potrzeb dziecka
  • 17

  • 5.2019

Roszczenie o zapłatę z tytułu niezaspokojonych potrzeb dziecka

Poza obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz małoletniego przez jego rodziców istnieje jeszcze obowiązek zapewnienia dziecku potrzeb, które przed ustaleniem świadczeń alimentacyjnych nie zostały zaspokojone. Ustawodawca uregulował takie roszczenie w art. 137 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który brzmi: „niezaspokojone potrzeby…

Skip to content