Archiwum dla - Prawo karne

Czy przedsiębiorca może dostać rekompensatę od przestępcy?
  • 02

  • 6.2022

Czy przedsiębiorca może dostać rekompensatę od przestępcy?

  Wstęp   Z punktu widzenia praktyka, bardzo często można spotkać się ze stanem faktycznym w którym to po stronie wierzyciela-przedsiębiorcy istnieje konieczność dochodzenia odszkodowania od oskarżonego-dłużnika. Pozytywna wiadomość jest taka, że istnieją środki prawne umożliwiające dochodzenia tego typu roszczeń,…

Rzetelny proces karny to mit czy reguła?
  • 11

  • 5.2022

Rzetelny proces karny to mit czy reguła?

Trochę teorii. Zasada rzetelnego procesu mieści się w zakresie norm dotyczących formy i sposobu prowadzenia procesu. Zgodnie z art. 6. – Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w…

Page 1of 4: 1 2 3 4
Skip to content