Posty z tagiem ‘podział majątku’

Podział majątku wspólnego. Zwrot nakładów. Nieruchomość.
  • 25

  • 2.2022

Podział majątku wspólnego. Zwrot nakładów. Nieruchomość.

Nierzadko zdarzają się sytuacje, że młodzi małżonkowie rozpoczynają budowę własnego domu na działce budowlanej stanowiącej majątek osobisty jednego z małżonków. Często bowiem rodzice jednego z małżonka wspierają swoje dziecko finansowo dokonując darowizny na jego rzecz. Raczej nikt wówczas nie zastanawia…

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym. Możliwy?
  • 29

  • 2.2016

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym. Możliwy?

Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył ponownie poczytnych kwestii rozwodowych oraz majątkowych, z tą jednak różnicą, że tym razem obie zostaną omówione wspólnie, a łączącym je mianownikiem będzie odwieczny spór toczący się na salach rozpraw o wspólny majątek dorobkowy małżonków. Zacząć jednak…

Podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów
  • 25

  • 1.2016

Podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów

W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu kwestię ustawowej wspólności majątkowej, która wciąż jest najbardziej popularnym sposobem regulowania małżeńskich stosunków majątkowych, jak również kwestię podziału majątku z ustaleniem nierównych udziałów małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność…

Page 1of 2: 1 2
Skip to content