Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Adwokat Opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 29

  • 7.2020

RODO A UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSÓB CHORYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 – Adwokat Opole

W ostatnim czasie w Europie i na świecie pojawiło się wiele aplikacji mobilnych do ustalania kontaktów zakaźnych, związanych z walką z COVID-19. Aplikacje te maja umożliwić bezpieczne przemieszczanie się, podróżowanie, a tym samym znoszenie kolejnych obostrzeń. Wskazane rozwiązanie budzi jednak wiele kontrowersji, w szczególności w zakresie prywatności i ochrony danych.

Opierając się na wytycznych dotyczących wykorzystywania danych o lokalizacji oraz narzędzi służących ustalaniu kontaktów zakaźnych w kontekście pandemii COVID-19 Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenia w sprawie aplikacji. W oświadczeniu podkreślano, iż udostępnienie danych osób, które uzyskały pozytywny wynik testu powinno  opierać się na dobrowolności użytkownika. Użytkownicy aplikacji powinni być również odpowiednio poinformowani o swoich prawach, co zwiększy ich zaufanie do nowych rozwiązań.

Należy podkreślić, iż w czerwcu 2020 roku państwa członkowskie we współpracy w Komisją Europejską, ustaliły wspólny zestaw specyfikacji technicznych, niezbędnych do bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy aplikacjami krajowymi. Interoperacyjność tych narzędzi ma bowiem ułatwić ich działanie w przypadku przemieszczania się do krajów Unii Europejskiej. Aplikacja ostrzega jej użytkownika o przebywaniu w pobliżu osoby potencjalnie zarażonej, bez śledzenia jej lokalizacji i opiera się na zasadzie anonimizacji danych, aby zmniejszyć ryzyko nadużyć.

Korzystanie z aplikacji może prowadzić do sprawniejszego ustalania kręgu osób zarażonych, jednocześnie może się jednak wiązać z zagrożeniem ochrony danych wrażliwych jej użytkowników, dotyczących lokalizacji czy stanu zdrowia. We wszystkich sprawach zespół naszych Adwokatów w Opolu służy pomocą i poradą prawną.

Polska aplikacja ProteGO Safe powstała przy współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Aplikacja poza funkcją powiadamiania o kontaktach zakaźnych, umożliwia skorzystania z testu oceny ryzyka oraz prowadzenia dziennika zdrowia. W aplikacji znajdziemy również oficjalne i aktualne informacje związane z pandemią. Aplikacja został pobrana do tej pory przez ok. 200.000,00 osób i jest dosyć nisko oceniana.

Europejska Rada Ochrony Danych w tym samym czasie, przyjęła również oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w związku z ponownym otwarciem granic państw. Wskazano w nim, że przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych maja zastosowanie także w czasie trwania pandemii, a przetwarzanie danych powinno się opierać na zasadach niezbędności i proporcjonalności, a także być spójne na całym terytorium EOG – Adwokat Opole JHC Adwokaci

Comments are closed.

Skip to content