Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

adwokat opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 03

  • 11.2020

Wyrok w sprawie „ulgi na złe długi”

W dniu 15 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie „ulgi na złe długi”.  Ulga ta daje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku nieotrzymania zapłaty od dłużnika.

Zgodnie z treścią art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zaś nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Wskazany artykuł zawiera również liczne warunki, które należy spełnić, aby skorzystać  z możliwości korekty. Zgodnie z wyrokiem TSUE niniejsze regulacja są jednak zdecydowanie zbyt surowe.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż przepisy, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, są niezgodne z regulacjami Unii Europejskiej.

Niniejszy wyrok umożliwi przedsiębiorcom łatwiejsze dochodzenie zwrotu VAT z faktur, które nie zostały opłacone przez kontrahenta za dostarczony towar lub usługę.

Opracowano przez zespół adwokatów w Opolu – JHC Adwokaci.

Comments are closed.

Skip to content