Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 16

  • 2.2017

Zmiana ustawy o emeryturach funkcjonariuszy – modelowy przykład ustawy niezgodnej z Konstytucją?

Dnia 29 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał jedną z najbardziej kontrowersyjnych i bulwersujących ustaw przyjętych przez Sejm z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie tak zwaną “ustawę dezubekizacyjną”, która miała czynić zadość tzw. “sprawiedliwości społecznej” i rozliczyć funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa poprzez pozbawienie ich praw emerytalnych.

Tytułem wstępu należy wskazać, że funkcjonariusze zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (dalej ustawa zaopatrzeniowa) otrzymują uposażenie emerytalne lub rentę w wysokości procentowej za każdy rok służby pomnożonej o ostatnie pobierane wynagrodzenie do maksymalnie 75% (80% z dodatkami) ostatniego pobieranego wynagrodzenia.

Inaczej mówiąc, to ile lat funkcjonariusz przepracował w służbie bezpośrednio ma wpływ na wysokość świadczenia.

Wprowadzone pod hasłem “rozliczenia” byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa zapisy realnie ograniczają nabyte już uprawnienia oraz zmniejszają przyszłe emerytury (renty i renty rodzinne), które powinny stanowić odpowiednie zabezpieczenie po wielu odsłużonych latach.

Warto również wspomnieć, że dotyczą funkcjonariuszy, którzy w 1990 roku przeszli pozytywną weryfikację przed komisją w związku ze świadczeniem służby w organach PRL (co dyskusyjne – za służbę w PRL uważa się służbę przed 31 lipca 1990 r.) jak również osób, które na nowo zatrudniły się w policji, a wcześniej niezależnie pracowały w organach PRL. De facto, dotyczą każdego funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i miał choćby 1 dzień służby przed 31 lipca 1990 r.

Przechodząc do meritum – postaram się przedstawić rozliczenie tzw. “sprawiedliwości społecznej”, na konkretnym przykładzie, ze wskazaniem wcześniej zajmowanego stanowiska.

Funkcjonariusz nr 1 (F1) – książkowy przykład tzw. “ubeka“, który był zatrudniony w organach urzędu bezpieczeństwa, a później służby bezpieczeństwa, nie przeszedł pozytywnie weryfikacji przed komisją i zakończył pracę, łącznie odsłużył 25 lat w organach służby bezpieczeństwa, ostatnie zarobki – 5000 brutto oraz

Funkcjonariusz nr 2 (F1) – policjant(ka), który zatrudnił się w 1989 r. w milicji i został przydzielony np. do sekretariatu komórki podlegającej pod służbę bezpieczeństwa, a następnie przeszedł pozytywnie weryfikację przed komisją i pracował w wolnej Polsce przez 24 lat (razem 25 lat), ostatnie zarobki – 5000 brutto.

Sposób przeliczenia powyższych emerytur wygląda następująco (w pierwszej kolejności obliczono emeryturę przykładowych funkcjonariuszy według starego systemu, następnie według przepisów, które mają wejść od października 2017 r.):

F1 – 40% (podstawa za 15 lat służby) + 2,6 % za każdy dalszy rok służby, co daje razem 40% + 26% = 66%, co skutkuje kwotą emerytury 3300 zł (65% * 5000)

Następnie ustawą dezubekizacyjną z 2009 r. Platforma Obywatelska zmniejszyła świadczenia osobom, które pracowały w organach służb PRL za każdy rok z 2,6% na 0,7%, więc emerytura F1 będzie wynosić:

40% + 0,7%*10, co daje finalnie kwotę 2350 i taką emeryturę otrzymuje obecnie F1.

F2 – 40% (podstawa) + 2,6% * 10 lat = 66 % uposażenia, co daje kwotę emerytury równą 3300 zł i taką obecnie otrzymuje emeryturę nasz przykład nr 2.

Zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość całkowicie zmieniają obecny system rozliczeń, a emerytury będą ustalane następująco:

  1. maksymalna emerytura nie może przekroczyć średniej emerytury ZUS (aktualnie około 2200 brutto);

  2. minimalna emerytura nie może być niższa niż minimalna emerytura ZUS;

  3. za każdy rok pracy w organach PRL będzie przysługiwać 0% (a nie jak 0,7% poprzednio);

  4. powyższe zapisy dotyczą każdego, kto przepracował w organach PRL co najmniej 1 dzień przed 31 lipca 1990 r. i pozostawał w służbie przed 2 stycznia 1999 r.

Ponadto, przepisy będą miały zastosowanie również do rent rodzinnych i inwalidzkich wypłacanych rodzinom zmarłych funkcjonariuszy (małżonek lub dzieci) oraz osobom, które zostały inwalidami w związku ze służbą.

Przeliczając w ten sam sposób aktualne emerytury Funkcjonariusza nr 1 oraz 2 otrzymamy:

F1 – 40% + 0%, czyli kwota emerytury 2000 (40% * 5000), emerytura zostanie obniżona o 350 zł;

F2 – 40% + 26%, czyli kwota emerytury wynosi 3300 zł, ale maksymalna emerytura może wynosić średnią emeryturę ZUS, więc obniżamy do 2200 zł, emerytura zostanie obniżona o 1100 zł.

I teraz odnośnie sprawiedliwości dziejowej – Funkcjonariusz nr 1 był tzw. „ubekiem, a później „esbekiem, nie przeszedł pozytywnie weryfikacji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zastraszał i zwalczał opozycję – jego dochód realnie obniży się o 350 zł.

Funkcjonariusz nr 2, pracował przez kilka miesięcy w służbie bezpieczeństwa jako pracownik sekretariatu nie miał żadnego wpłwu na działalność organu, która również historycznie była coraz słabsza, bo niedługo po rozpoczęciu przez niego pracy, Polska stała się krajem demokratycznym. Funkcjonariusz przeszedł pozytywną weryfikację, ponieważ jego służba nie naruszała demokratycznych standardów. Całą karierę wiąże ze służbą w III Rrzeczypospolitej, gdzie też przez 25 lat służył.

Jego emerytura obniży się o 1100 zł, ze względu na wspomniany kilkumiesięczny epizod przed 31 lipca 1990 r.

Obaj funkcjonariusze obecnie zarabialiby zatem bardzo zbliżone kwoty.

Tak na konkretnym przykładzie i przy matematycznym przeliczeniu wygląda sprawiedliwość społeczna w rozumieniu rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Z pełną stanowcznością należy wskazać, że powyższa ustawa łamie przepisy Konstytucji RP, narusza niezbywalne prawa człowieka, a w szczególności zabezpieczenia społecznego, praw nabytych, demokratycznego państwa prawa, a celem jej wprowadzenia jest zwiększenie wpływów do budżetu i zbicie kapitału politycznego.

W związku z powyższym, świadcząc usługi adwokackie, będziemy reprezentować każdego, czyje konstytucyjne i nabyte prawa zostaną pogwałcone wprowadzoną ustawą.

Comments are closed.

Skip to content