Archiwum dla - Podział majątku

Podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów
  • 25

  • 1.2016

Podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów

W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu kwestię ustawowej wspólności majątkowej, która wciąż jest najbardziej popularnym sposobem regulowania małżeńskich stosunków majątkowych, jak również kwestię podziału majątku z ustaleniem nierównych udziałów małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność…

Długi małżonków po rozwodzie
  • 18

  • 11.2014

Długi małżonków po rozwodzie

Jeżeli na okres trwania małżeństwa nie zostanie zawarta intercyza, pomiędzy małżonkami obowiązuje wspólność majątkowa. Oznacza to, że zobowiązania zaciągnięte podczas małżeństwa mąż i żona powinni spłacać solidarnie – wierzyciel może żadać zaspokojenia roszczenia od każdego z nich, a spłata długu…

Page 2of 2: 1 2
Skip to content