Archiwum dla - Rozwód

Czy możliwa jest zmiana prawomocnego wyroku rozwodowego?
  • 03

  • 2.2017

Czy możliwa jest zmiana prawomocnego wyroku rozwodowego?

Na postawione wyżej pytanie udzielić należy odpowiedzi twierdzącej. W określonych sytuacjach istnieje możliwość zmiany treści prawomocnego wyroku orzekającego rozwód. Zmiana taka może dotyczyć zarówno orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem czy alimentach, jak i w niektórych przypadkach również orzeczenia…

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym. Możliwy?
  • 29

  • 2.2016

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym. Możliwy?

Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył ponownie poczytnych kwestii rozwodowych oraz majątkowych, z tą jednak różnicą, że tym razem obie zostaną omówione wspólnie, a łączącym je mianownikiem będzie odwieczny spór toczący się na salach rozpraw o wspólny majątek dorobkowy małżonków. Zacząć jednak…

Page 3of 4: 1 2 3 4
Skip to content