Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

odszkodowanie za slupy, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 11

  • 10.2014

Potocznie nazywane „odszkodowanie za słupy” – nie takie trudne do uzyskania.

Jak mawiał Leonardo Da Vinci „nie pytaj o radę tego, kto sam sobie nie radzi”- my sobie radzimy, więc Państwu doradzamy.

Z uwagi na to że materia, którą zamierzam dzisiaj poruszyć nie należy do najprostszych dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego, chciałbym w dużym skrócie podać kilka przydatnych wskazówek co zrobić, by nie dać się wykorzystać przez spółki przesyłowe. I jeszcze na tym zarobić.

Pokrótce. Jeśli:

– w Państwa gminie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inwestycję celu publicznego, taką jak lokalizacja infrastruktury liniowej do której należą m.in.: słupy energetyczne, gazociągi, światłowody i inne,

– planowa inwestycja miałaby przebiegać przez Państwa nieruchomość,

– pewnego poranka odwiedzi Państwa uśmiechnięty przedstawiciel inwestora z gotowym drukiem oświadczenia do podpisu, zawierającym zgodę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości na cele budowlane – mają Państwo wyjście!

I to wyjście najprostsze z możliwych. Apelujemy – nie podpisujcie takiego oświadczenia! Oczywiście w przypadku, gdy w zamian nie zostaną zagwarantowane jakiekolwiek profity, lub gdy są one nie do przyjęcia. Należy pamiętać, że po podpisaniu takiego pisma nie będziemy mogli w przyszłości dochodzić już odszkodowania z tego tytułu.

Trochę teorii. Inwestor, który planuje lokalizację inwestycji celu publicznego, aby uzyskać pozwolenie na budowę musi między innymi posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością na cele budowlane. Taki właśnie tytuł może uzyskać poprzez wspomnianą zgodę właściciela. Jednakże nie jest to jedyny możliwy sposób uzyskania analogicznego tytułu prawnego. W przypadku gdy inwestor próbuje uzyskać taką zgodę poprzez nieodpłatne korzystanie z nieruchomości, mają Państwo prawo odmówić mu jej udzielenia. W takim przypadku inwestor zmuszony będzie uzyskać „przymusowy” tytuł do zajęcia takiej nieruchomości poprzez tryb administracyjny w formie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Takie ograniczenie następuje na mocy zezwolenia wydanego przez starostę właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Wymogów formalnych jest wiele, lecz nas interesuje wyłącznie konsekwencja takiego ograniczenia, do której należy zaliczyć przede wszystkim odszkodowanie, jakie zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami inwestor musi wypłacić właścicielowi nieruchomości. Taki sposób załatwienia sprawy jest być może czasochłonny, ale nie wymaga od właściciela nieruchomości specjalnego zaangażowania. Konsekwencje faktyczne, czy to w przypadku udzielenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, czy w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie wspomnianego przepisu są podobne i ograniczają się one głównie do tolerowania obcych urządzeń na swojej nieruchomości. Jednakże w przypadku oporu inwestora w zakresie dobrowolnej wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania za udzielenie przedmiotowej zgody warto zastanowić się, czy nie pozostawić sprawy rozstrzygnięciu administracyjnemu, które to zobowiąże inwestora do wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie o którym mowa jest bowiem nierozłącznym elementem wywłaszczenia nieruchomości o czym świadczy art. 128 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie – rozwiewając wszelakie wątpliwości należy wskazać, że poprzez wywłaszczenie rozumie się nie tylko faktyczne pozbawienie władania nad nieruchomością, ale również ograniczenie sposobu korzystania z tejże nieruchomości, jednak wyłącznie co do określonego jej fragmentu.

Pomimo nieskomplikowanie wyglądającej procedury, jeśli napotkają Państwo problemy z urządzeniami wielkogabarytowymi, które w istotny sposób ograniczą funkcjonalność Państwa nieruchomości sugerujemy, aby wsparcie merytoryczne w tym zakresie było prowadzone przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w takiej sprawie, ponieważ tego typu inwestycje w większości przypadków pozostaną na danej nieruchomości już na zawsze. A bezsprzeczną prawdą jest, że przedmiotowe urządzenia nie są estetyczne i z całą pewnością nie stanowią ozdoby naszego terenu.

Comments are closed.

Skip to content