Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Adwokat Opole, Adwokat Opole, Adwokat Nysa, Adwokat Strzelce Opolskie
  • 09

  • 4.2020

Matka dziecka nie pozwala mi na kontakty z dzieckiem ze względu na koronawirusa- co mogę zrobić?

Zgodnie z przepisami Ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, niezależnie od przysługującej im władzy rodzicielskiej. Czy w obliczu epidemii koronawirusa oraz nałożonymi ograniczeniami w przemieszczaniu się odmowa realizacji wykonania kontaktów dziecka z rodzicem jest zgodna z prawem? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest oczywista, albowiem wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

Po pierwsze należy pamiętać, że każdy z rodziców winien kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, dlatego też ważne jest aby rodzice starali się przede wszystkim dojść do porozumienia w sprawach dotyczących dzieci na czas trwania zagrożenia związanego z koronawirusem.

W związku z powyższym, rodzic który nie zamieszkuje na stałe z dzieckiem w pierwszej kolejności musi zastanowić się czy w obecnej sytuacji bezpośredni kontakt z dzieckiem nie zagraża jego zdrowiu czy życiu. Jeśli nie istnieje taka obawa rozwiązaniem w takim wypadku może być zmiana dotychczasowej formy kontaktów np. ustalenie ich w miejscu stałego zamieszkania dziecka czy drugiego rodzica, albowiem ich realizowanie w miejscach publicznych nie jest możliwe.

Jeśli z jakiś powodów istnieje przeszkoda, aby spotkania przeniesione zostały do miejsca zamieszkania dziecka lub drugiego rodzica możliwe jest również czasowe ograniczenie spotkań do kontaktu telefonicznego albo za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

W sytuacji, gdy jeden z rodziców w dalszym ciągu pomimo braku realnych podstaw do odmowy kontaktów z dzieckiem w dalszym ciągu go utrudnia i odmawia realizacji jakiejkolwiek formy zastępczej tego prawa, konieczne jest skierowanie do sądu wniosku o ukaranie takiego rodzica sumą pieniężną zgodnie z art. 59815 § 1 k.p.c. za brak zgody na egzekwowanie przysługującego nam prawa.

W takim przypadku należy wziąć jednak pod uwagę panującą sytuację i ograniczenie funkcjonowania sądów jedynie do spraw pilnych, co w realiach przedmiotowej sprawy może doprowadzić do sytuacji, że złożony wniosek zostanie rozpoznany przez sąd już po ustaniu stanu epidemii, a tym samym może stać się on bezprzedmiotowy. Natomiast w sytuacji, gdy nie zostały uregulowane sądownie kontakty z małoletnim dzieckiem, sugerujemy jak najszybciej złożyć wniosek o ich uregulowanie do właściwego sądu rodzinnego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie postępowania.

Podsumowując, epidemia koronawirusa nie powoduje, że władza rodzicielska rodzica nie sprawującego osobistej pieczy nad dzieckiem zostaje zawieszona, tym samym nie jest podstawą do utrudniania lub ograniczania kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest więc znalezienie konsensusu pomiędzy rodzicami z uwzględnieniem przede wszystkim interesów dziecka.

Jeżeli jednak nie posiadają Państwo orzeczenia sądowego ustalającego kontakty dziecka z drugim rodzicem, niestety może wystąpić problem z ich egzekwowaniem, jeśli rodzic sprawujący codzienną pieczę nad dzieckiem będzie się im sprzeciwiał ze względu na panującą epidemię.

W razie wątpliwości lub pytań, zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Opole – Kancelaria Adwokacka

www.jhcadwokaci.pl

Opracowała Katarzyna Jop

Aplikant radcowski

Comments are closed.

Skip to content