Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

wygrana z bankiem, frankowicze, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 10

  • 6.2021

Sukces kancelarii. Wygrana w sprawie frankowej przeciwko Santander Bank

W dniu dzisiejszym zapadł wyrok uwzględniający nasze żądania w sprawie frankowej przeciwko Santander Bank. Sąd unieważnił umowę kredytu denominowanego na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM  ex tunc (od chwili zawarcia) z dnia 20 grudnia 2007 r. oraz zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę dokonanej spłaty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zgłoszenia reklamacji.

Dlaczego warto wstąpić na drogę sądową?

Jest to kolejny wyrok potwierdzający, że bezspornie warto wstąpić na drogę postępowania sądowego w celu unieważnienia umowy o kredyt we frankach szwajcarskich – zarówno indeksowanej, jak i denominowanej. Jednocześnie orzeczenie to uzasadnia, dlaczego nie warto co do zasady zawierać ugód z bankiem, a już na pewno nie przed wszczęciem procesu. Warunki przedstawianych przez banki propozycji ugodowych są po prostu niekorzystne w porównaniu do skutków wywołanych przez wyrok sądowy stwierdzającym nieważność umowy kredytowej.

Rozliczenie stron w przypadku nieważnej umowy frankowej  

Zgodnie z aktualnie dominującą linią orzeczniczą, sądy stwierdzają nieważność umów kredytów fankowych ex tunc, czyli od chwili jej zawarcia. Na kanwie tego powstały rozbieżności co do kwestii związanych z potencjalnym rozliczeniem stron nieważnej już umowy, w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem obu stron. Sąd Najwyższy rozpatrując przedstawione mu zagadnienie prawne, w uchwale z dnia 16 lutego 2021 r., akt III CZP 11/20, zdecydowanie opowiedział się za rozliczeniem stron z zastosowaniem tzw. teorii dwóch kondykcji:

,,Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu’’.

Zachęcam również do zapoznania się z poniższymi wpisami:

1.Dlaczego warto złożyć pozew do sądu, pomimo braku uchwały Sądu Najwyższego?

https://www.jhcadwokaci.pl/warto-zlozyc-pozew-do-sadu-w-sprawie-frankowej/?preview=true

2. Sprawy frankowe masowo wpływają do Sądu

https://www.jhcadwokaci.pl/sprawy-frankowe-masowo-wplywaja-do-sadu/

3.  ING BŚ przegrywa z frankowiczami po raz drugi

https://www.jhcadwokaci.pl/wazny-wyrok-bank-ing-przegral-z-frankowiczami-kredytobiorcy-musza-zwrocic-tylko-kapital/

 

W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Karolina Jabłkowska-Byrska, radca prawny

Tel. 600986727, e-mail: kj@jhcadwokaci.pl

Comments are closed.

Skip to content