Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

sprawa frankowa, kredyt we frankach, unieważnienie umowy, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 10

  • 6.2021

Warto złożyć pozew do sądu w sprawie frankowej

Nie można w nieskończoność czekać na uchwałę w sprawie frankowej. Jak wiadomo posiedzenie, na którym miała zostać podjęta uchwała stanowiąca odpowiedzi na pytania I Prezes Sądu Najwyższego, zostało ostatecznie odroczone bezterminowo. Oznacza to, że nie możemy już czekać aż przedmiotowa uchwała kiedyś zapadnie. Równie dobrze bowiem może ona zapaść za rok, czy dwa, albo po prostu nie zapaść nigdy. I co wtedy?

Odpowiedzi jest wiele.

Jak wskazywałam w poprzednich wpisach, orzecznictwo zarówno Sadu Najwyższego, jak i sądów powszechnych w sprawach frankowych jest dość bogate. Do tego dochodzą także ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stoję więc na stanowisku, że znamy odpowiedzi na najważniejsze pytania w sprawach frankowych, tj. przede wszystkim wiemy, że nie można zastępować nieuczciwych postanowień przepisami dyspozytywnymi bez zgody konsumenta. Jak wynika bowiem z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r.

Niedozwolone postanowienie umowne, jest od początku z mocy samego prawa dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może następczo udzielić świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.

Wiemy także, że w sprawach frankowych należy stosować teorię dwóch kondykcji, a nie teorię salda, o czym zdecydował również Sąd Najwyższy. Roszczenia banku i konsumenta są zatem niezależne i nie ulegają wzajemnej kompensacji. Kwestia przedawnienia roszczeń również została pośrednio wyjaśniona. Problematyczna w teorii pozostaje sprawa ewentualnych roszczeń banku od konsumenta w przypadku wygrania sprawy i unieważnienia umowy kredytowej. Okoliczność ta stanowi nadal rodzaj skutecznego „straszaka” dla niektórych kredytobiorców. Dlatego tak ważny jest wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku (prawdopodobnie pierwszy w tej sprawie), o którym zamieściłam wcześniejszy wpis:

https://www.jhcadwokaci.pl/wazny-wyrok-bank-ing-przegral-z-frankowiczami-kredytobiorcy-musza-zwrocic-tylko-kapital/

Warto wnieść sprawę do sądu – nawet pomimo braku uchwały Sądu Najwyższego.

Podkreślę zatem jeszcze raz, w pełni zgadzając się ze stanowiskiem wskazanego powyżej sądu – brak jest w prawie polskim przepisów pozwalających zasądzić na rzecz banku opłaty za korzystanie z kapitału przez osoby, które posiadały kredyt we frankach i wygrały sprawę sądową doprowadzając tym samym do unieważnienia swojej umowy. W związku z tym, w obecnych realiach naprawdę warto skierować sprawę o unieważnienie umowy kredytowej do sądu – pomimo braku uchwały Sądu Najwyższego.

W razie pytań, zachęcam do kontaktu.

Karolina Jabłkowska-Byrska, radca prawny

Comments are closed.

Skip to content