Sprawa Dziubak vs. Raiffeisen

O co chodziło w sprawie o sygn. C-260/18 Dziubak vs Raiffeisen?

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 października 2019 r. wydał orzeczenie w przedmiocie pytania prejudycjalnego, które postawił Sąd Okręgowy w Warszawie w trakcie rozpoznawania sprawy Justyny i Kamila Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Orzeczenie to stało się nadzieją dla tysięcy Polaków posiadających kredyty we frankach szwajcarskich na wygranie sprawy o unieważnienie, albo przynajmniej “odfrankowienie” zawartych wiele lat temu umów.

Podsumowując uzasadnienie omawianego wyroku należy podkreślić, że TSUE potwierdził, że sąd krajowy zobowiązany jest usunąć nieuczciwe postanowienia z umowy oraz to, ze prawo Unii Europejskiej nie przeciwstawia się uznaniu umowy kredytu za nieważną, jeśli w świetle prawa krajowego, po usunięciu nieuczciwych postanowień nie mogłaby dalej istnieć.

Jeśli natomiast sąd krajowy dojdzie do przekonania, ze umowa może dalej istnieć – wiąże strony nadal, ale już bez nieuczciwych postanowień.

Dla osób chcących zapoznać się ze szczegółami uzasadnienia Trybunału Sprawiedliwości UE, poniżej zamieszczamy wyrok wraz z uzasadnieniem:

Wyrok TSUE Dziubak vs Raiffeisen

Skip to content